Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

VIDEO: Spánkové poruchy ovplyvňujú každého z nás

VEDA NA DOSAH

Súčasťou Týždňa vedy a techniky 2020 bol aj livestream prednášky neurológa Martina Kucharíka o spánku a jeho poruchách. Ak ste ju nestihli, prinášame vám z nej video.

MUDr. Martin Kucharík vyštudoval I. lekársku fakultu Karlovej univerzity v Prahe. Pôsobil na Neurologickej klinike I. lekárskej fakulty Karlovej univerzity, vo Všeobecnej fakultnej nemocnici v Prahe a tiež na II. neurologickej klinike Lekárskej fakulty UK a UNB v Bratislave. Neskôr sa ako neurológ v Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb v Bratislave začal špecializovať na cievne ochorenia mozgu. Od novembra 2017 v Bratislave rozvíja s tímom multiodborových špecialistov komplexné neurointervenčné pracovisko – Centrum intervenčnej neurorádiológie a endovaskulárnej liečby (CINRE).

V rámci Týždňa vedy a techniky, počas podujatia Pondelok s neurológiou, Martin Kucharík vo vyše hodinovej prednáške rozprával najmä o poruchách spánku, ich diagnostike, monitorovaní a hľadaní príčin, ktoré tieto problémy spôsobujú.

Spánku sme porozumeli až v minulom storočí

Spánok sa vždy považoval za niečo zvláštne aj preto, že sme mu dostatočne nerozumeli, aj preto, že človek navonok vyzerá, akoby bol mŕtvy. Tento zdanlivo nepochopiteľný proces blízky smrti sa odráža už v gréckej mytológii, a to v podobe Hypnosa, boha spánku. Hypnos je dieťaťom Nyx (bohyňa noci) a Erebusa (boh temnoty). Jeho bratom je boh smrti Thanatos. Taktiež Shakespeare nazýval smrť „sestrou spánku“.

Nedostačujúce informácie o spánku, jeho príčinách a problémoch s ním spojených viedli ľudí k až nenávistnému správaniu sa voči tým, u ktorých sa nevysvetliteľné spánkové ochorenia vyskytovali. Títo ľudia boli často osočovaní, odvrhnutí spoločnosťou, dokonca vyhlásení za bosorky či duchov. Na efektívnu metódu skúmania spánku prišli ľudia až v 20. storočí, keď objavili spôsob, ako zaznamenať elektrickú aktivitu nervových buniek na základe elektroencefalografie (EEG).

Poruchami spánku trpel každý

Problémy so spaním sú také časté, že si nimi za svoj život minimálne raz prešiel každý. Keďže 30 percent ľudského života tvorí spánok, nemôžeme sa tomu veľmi čudovať. „Všetci by sme chceli spať zdravo, dostatočne dlho a hlboko. Bohužiaľ, nežijeme v jaskyni, kde jediné svetlo je to slnečné a aj preto sa nám objavujú poruchy spánku,“ hovorí Martin Kucharík v prednáške, v rámci ktorej neskôr vysvetľuje náročnosť diagnostiky týchto problémov.

Počas prednášky neurológ Martin Kucharík tiež radil, ako spánok podporiť, a tak sa pokúsiť vyvarovať opakovanému výskytu spánkových problémov. Ako prevenciu chápe napríklad zdravú výživu, pravidelný spánkový režim či obmedzenie stimulujúcich látok, ako sú káva alebo energetické nápoje a alkohol. „Treba si povedať, že napríklad o 18.00 vypnem telefón, emaily a nebudem už ďalej sledovať ani sociálne siete, ktoré by ma mohli nejakým spôsobom vyrušovať,“ odporúča neurológ.

Pondelok s neurológiou je jedným z hlavných podujatí CVTI SR v rámci Týždňa vedy a techniky 2020, ktoré sa tento rok kvôli protipandemickým opatreniam konali online bez prítomnosti divákov. Podujatie bolo rozdelené na dva bloky prednášok. V prvej RNDr. Ján Bakoš, PhD. hovoril o vývine ľudského centrálneho nervového systému, s ktorým je spojené veľké množstvo presne regulovaných biologických procesov. Druhá prednáška bola venovaná poruchám spánku a ich vplyvu na dlhodobý zdravotný stav, na čo sa zameriava MUDr. Martin Kucharík.

Text: Lenka Kovácsová
Foto: iStockphoto.com
Video: Matej Pok, CVTI SR

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky