Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

VIDEO: Prach v atmosfére – škodlivý alebo prospešný?

VEDA NA DOSAH

Prach je všadeprítomný, dokonca aj vo vzduchu, ktorý dýchame. Málokto však tuší, aký má prach vplyv na našu planétu, ľudí, rastliny aj živočíchy.

Slovo prach zahŕňa všetky malé častice, ktoré sa vďaka svojej hmotnosti a veľkosti dokážu udržať v atmosfére.

Môže spôsobiť problémy dýchacieho traktu, rakovinu, prenášať rádioaktívne prvky atómových elektrární a dokáže spôsobiť vyhynutie života na celých kontinentoch. Avšak vďaka prachu vzniká aj dážď či koralové útesy.

„Prach v atmosfére vplýva na prostredie, v ktorom žijeme. Ovplyvňuje klímu, biosféru či geologické prostredie. Prach však vplýva aj na človeka, jeho zdravie a celkové fungovanie spoločnosti,“ vysvetľuje vo svojej prednáške v rámci podujatia Veda v CENTRE v CVTI SR docent Peter Bačík.

Doc. Mgr. Peter Bačík, PhD. pracuje ako vedecký pracovník Ústavu vied o Zemi Slovenskej akadémie vied a ako docent na Katedre mineralógie a petrológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Venuje sa pomerne širokému okruhu študovanej problematiky od teoretickej mineralógie a kryštalochémie minerálov až po aplikované smery vrátane gemológie, environmentálnej mineralógie a materiálovo-technologického výskumu. Súčasťou environmentálneho mineralogického štúdia je výskum prachových častíc v atmosfére, ich zloženia, vlastností, vplyvov na životné prostredie a zdravie človeka.

Októbrová Vedecká kaviareň je sprievodným podujatím Festivalu vedy Európska noc výskumníkov 2020. Európska noc výskumníkov sa v zmenenej forme a v novom termíne uskutočnila aj v roku 2020. Opäť bola jej súčasťou vedecká jeseň – pripravili sme pre vás online program, súťaže, návštevy škôl a ďalšie zaujímavé aktivity. Hlavný program sa uskutočnil v posledný novembrový piatok, t. j. 27. 11. 2020. Súčasťou tohtoročnej Európskej noci výskumníkov boli opäť aj sprievodné podujatia – Vedecké kaviarne a Vedecké cukrárne, ktoré priniesli zaujímavé prezentácie výnimočných slovenských vedcov. Projekt je spolufinancovaný Európskou komisiou v rámci programu Horizont 2020 Akciami Marie Sklodowska Curie, grantová zmluva č. 954862.

Veda v CENTRE je podujatie, ktoré pre širokú verejnosť organizuje raz do mesiaca Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave. Koná sa pravidelne každý posledný štvrtok v mesiaci o 17.00 v priestoroch CVTI SR v Bratislave (s výnimkou mimoriadnych udalostí). Vstup je pre verejnosť voľný.

Video: Matej Pok

(DK)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky