Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

VIDEO: Etnológia je o porovnávaní (Zuzana Beňušková)

VEDA NA DOSAH

Etnológom či etnologičkou sa podľa Zuzany Beňuškovej stáva každý, kto so zaujatím sleduje zaujímavé javy okolo seba.

Zuzana Beňušková precestovala veľký kus sveta, ale venuje sa najmä výskumu domácej kultúry. „Etnológia je porovnávacia veda. Ak chceme vedieť, aké to je u nás, musíme to vedieť porovnať s tým, aké to je inde,“ hovorí vo videu. Dodáva tiež, že jej dovoleny, najmä tie vo vzdialenejších destináciách, nikdy nie sú úplne oddychové. „Väčšinou beriem do ruky foťák a kameru a dostávam sa do extázy,“ opisuje vedkyňa.

Pozrite si videoprofil Zuzany Beňuškovej z Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV a nezmeškajte jej streamovanú prednášku o Vianociach v rámci prednáškového cyklu Veda v CENTRE o 17.00.

Prof. PhDr. Zuzana Beňušková, CSc. pôsobí ako vedecká pracovníčka v Ústave etnológie a sociálnej antropológie SAV a prednáša na UKF v Nitre. Predmetom jej výskumu sú premeny tradičnej kultúry v súčasnosti, kultúrne špecifiká regiónov Slovenska a dejiny etnológie. Je autorkou stati Prečo sú Vianoce tradičné aj nové? (Popelková, K. a kol.: Čo je to sviatok v 21. storočí na Slovensku?), publikácií Religiozita a medzikonfesionálne vzťahy v lokálnom spoločenstve, Tekovské Lužany, Kultúrna a sociálna diverzita vidieckeho spoločenstva, Občianske obrady na Slovensku, Už sa chystá svadba istá, Svadobné obyčaje slovom a obrazom (v tlači).

(TL)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky