Značka: ŽU v Žiline

Odštartoval medzinárodný projekt, ktorý sa snaží o vzdelávanie v oblasti finančnej gramotnosti

Vytvoriť didaktický materiál pre vzdelávanie v oblasti finančnej gramotnosti na úrovni vysokoškolského a stredoškolského vzdelávania a výmenu osvedčených postupov je...

| VEDA NA DOSAH

Bezpečnosť a ochrana mäkkých cieľov je predmetom projektu NATO

Bezpečnostná situácia vo svete sa výrazne zhoršila v poslednom období, čo dokazuje rastúci počet útokov na objekty charakterizované nízkou úrovňou...

| VEDA NA DOSAH

Mladí výskumníci, zapojte sa do programu UC Berkeley v oblasti inteligentných dopravných systémov

Mladí výskumníci z celého Slovenska majú šancu zapojiť sa do programu UC Berkeley. V októbri 2018 bola vyhlásená druhá výzva na...

| VEDA NA DOSAH

Budúcnosť cestnej a mestskej dopravy

Kvalitná verejná doprava bude podľa zástupcov Zväzu autobusovej dopravy do budúcnosti tvoriť základ pre sieť mestskej mobility. Za najdôležitejší cieľ...

| VEDA NA DOSAH

Podujatie FUTURIKON4 pritiahlo rekordný počet účastníkov

Workshopy s názvom Divadlo zážitkov – virtuálna realita + Enjoy Lab, Vývoj počítačových hier – Unity 3D a Počúvaj svoju obľúbenú...

| VEDA NA DOSAH

Inovatívny spôsob výučby prostredníctvom korpusu môže byť vítanou zmenou

Aplikácia korpusovej lingvistiky na vyučovanie anglického jazyka v podmienkach strednej školy je v súčasnosti veľmi vzácna a ojedinelá. Pritom vyučovanie...

| VEDA NA DOSAH

Ako funguje televízia

Keď ste sa niekedy pozerali na nejakú televíznu reláciu, možno vám na um prišla otázka, ako vzniká televízny obraz. A...

| VEDA NA DOSAH

Oheň – dobrý sluha, zlý pán

Horenie je chemická reakcia, pri ktorej vzniká teplo a vyžaruje sa svetlo. Aby mohlo prebiehať horenie, je potrebný zápalný zdroj...

| VEDA NA DOSAH

O krivkách

Keby sa vás niekto spýtal, čo je to vlastne čiara, čo by ste mu povedali? Úsečka? Priamka? Kružnica? Raz je...

| VEDA NA DOSAH

Čarovný svet chémie

Na poskladanie celého vesmíru, a teda aj našej Zeme, ktorá je len malým zrnkom v ňom, je treba niečo vyše sto...

| VEDA NA DOSAH