Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Svetová vedkyňa profesorka Ruzena Bajcsy prednášala v Žiline a v Bratislave o robotike a umelej inteligencii

Marta Bartošovičová

Prof. Ruzena Bajcsy

Profesorka Ruzena Bajcsy je popredná odborníčka v oblasti počítačových vied a robotiky, dlhoročná profesorka na univerzitách v Pensylvánii a Kalifornii, zakladateľka Centra pre výskum informačných technológií v záujme vedy CITRIS, nositeľka mnohých významných ocenení za prínos v robotike, automatizácii či umelej inteligencii. Prof. Bajcsy prijala pozvanie na Slovensko, aby potvrdila, že spolupráca vo výskume nepozná hranice.

Na základe iniciatívy Žilinskej univerzity v Žiline (UNIZA) prijala pozvanie na návštevu Slovenska profesorka Ružena Bajcsy, ktorá je považovaná za jednu z najdôležitejších žien vo svete vedy, výskumu a inovácií. V súčasnosti pracuje na UC Berkeley, kde prednáša o robotike a venuje sa výskumu umelej inteligencie. Pani profesorka tiež odborne vedie program spolupráce UC Berkeley – UNIZA, ktorý sa začal už v septembri 2017 pri príležitosti oficiálnej návštevy prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku v USA, kedy bola podpísaná zmluva o strategickom partnerstve v oblasti inteligentných dopravných systémov s podporou Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.

Prof. Mária Bieliková, prof. Ruzena Bajcsy a prof. Jozef Ristvej na STU v Bratislave

Prof. Mária Bieliková, prof. Ruzena Bajcsy a prof. Jozef Ristvej na STU v Bratislave  

Vďaka tejto spolupráci UNIZA získava prístup na rozšírenie svojho výskumu aj do Kalifornie, kde sa nachádzajú inovačné centrá popredných svetových firiem tiež v oblastiach inteligentných dopravných systémov. Táto zmluva umožňuje aj to najpodstatnejšie – vysielať doktorandov alebo mladých výskumných pracovníkov na jednu z najprestížnejších verejných vysokých škôl na svete.

Prof. Jozef Ristvej, prorektor pre medzinárodné vzťahy a marketing UNIZA, spomína na podpis zmluvy s nadšením: „Bol to veľký krok vpred. Je úžasné sledovať, ako sa čím ďalej viac prehlbuje spolupráca našej univerzity s UC Berkeley. A to nielen v oblasti výskumu či výmeny pracovníkov, ale hlavne v spoznávaní úžasných osobností ako je pani profesorka Bajcsy, ktorá je bezpochyby kľúčovou osobnosťou v oblasti inteligentných systémov a čo je pre nás dôležité – v oblasti dopravy.“

Prof. Ruzena Bajcsy prednášala na Žilinskej univerzite

Záber z prednášky prof. Bajcsy na Žilinskej univerzite v Žiline

Záber z prednášky prof. Bajcsy na Žilinskej univerzite v Žiline

Počas návštevy na Slovensku prof. Ruzena Bajcsy a jej doktorandka Laura Hallock vystúpili v Žiline na pravidelnom seminári Laboratória umelej inteligencie Žilinskej univerzity. Prednášky pre akademickú obec Žilinskej Univerzity v Žiline sa uskutočnili dňa 29. 7. 2019. Témy boli nasledujúce: Vedecké metódy v ére veľkých dát a strojového učenia (prof. Ruzena Bajcsy) a Systémová identifikácia ľudskej svalovoskeletálnej dynamiky (Laura Hallock).

Účastníci prednášky prof. Bajcsy na Žilinskej univerzite

Účastníci prednášky prof. Bajcsy na Žilinskej univerzite v Žiline

Prof. Ruzena Bajcsy prednášala v Bratislave na STU

Po prednáške v Žiline prof. Ruzena Bajcsy a jej doktorandka Laura Hallock navštívili Bratislavu. Obe výskumníčky z University of Berkeley, California, USA, vystúpili s prednáškami dňa 30. 7. 2019 v Aule Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity. Prezentovali témy z oblasti robotiky, automatizácie, umelej inteligencie a biomedicínskeho inžinierstva. Prednášky a diskusiu viedla dekanka Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity (FIIT STU) v Bratislave prof. Mária Bieliková, ktorá je tiež predsedníčkou Správnej rady  Slovenského centra pre výskum umelej inteligencie – slovak.AI. 

Prof. Ruzena Bajcsy prednášala záujemcom o robotiku a umelú inteligenciu, ktorí prišli do Auly Magna FIIT STU v Bratislave,  na tému: Scientific Methods in the Era of Big Data and Machine Learning.

Doktorandka Laura Hallock prezentovala tému: System Identification of Human Musculoskeletal Dynamics.

Prof. R. Bajcsy prednášala na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave

 Prof. R. Bajcsy prednášala na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave

Profesorka Ruzena Bajcsy je rodáčka z Bratislavy. Študovala na Slovenskej technickej unierzite v Bratislave, kde získala titul inžinier a tiež doktorát v odbore Elektrotechnika. Ďalší doktorát získala neskôr na Stanford University (California, USA) v odbore computer science, kde spolupracovala so zakladateľom oblasti umelej inteligencie Johnom McCarthym. V súčasnosti pôsobí ako profesorka na Kalifornskej univerzite v Berkeley. Za svoju prácu získala viacero prestížnych ocenení, ako napr. ACM AAAI Allen Newell Award za pokrok v oblasti umelej inteligencie, IEEE Robotics and Automation Award za prínos pre robotiku a automatizáciu a mnohé ďalšie.

Od začiatku svojej vedeckej kariéry sa venuje oblasti robotiky a umelej inteligencie. V rámci svojho prístupu, známeho ako aktívne vnímanie („active perception“), prišla napríklad s myšlienkou aktívneho zberu vnemov za pomoci inteligentného riadenia a rozhodovania. Je zakladateľkou viacerých významných výskumných laboratórií a ústavov, ako napríklad GRASP laboratórium na Pensylvánskej univerzite, ústav CITRIS alebo laboratórium HART (Human-Assistive Robotic Technologies).

V ostatných rokoch sa venuje témam, ktoré spadajú aj do oblasti biomedicínskeho inžinierstva. Smeruje k vytváraniu robotických či iných umelých systémov, ktoré by pomohli človeku napríklad v zdravotníctve. So svojím študentom Robertom Matthewom vytvorila systém na snímanie individuálneho pohybu človeka, ktorý sa dá využiť pri nastavovaní rehabilitácie pacienta s pohybovými ochoreniami. V spolupráci s doktorandkou Laurou Hallock sa venuje snímaniu a modelovaniu pohybu ľudských svalov, čo sa využíva napríklad pri vývoji protetických pomôcok a exoskeletov či v medicínskej diagnostike.

Prelom v oblasti umelej inteligencie

V oblasti umelej inteligencie došlo v poslednom období k veľkému prelomu. Zásluhu má na tom hlavne pokrok v oblasti hlbokého učenia – ide o systémy, ktoré sú schopné učiť sa zo slabo štruktúrovaných dát, ako sú napríklad obraz, zvuk, prirodzený jazyk. Takto vznikli systémy, ktoré sú schopné poraziť človeka v hrách ako Go alebo StarCraft. Medzi najpálčivejšie problémy patrí návrh efektívnych metód strojového učenia. Nie je totiž výnimkou, že súčasné prístupy potrebujú na niektoré úlohy aj 100 či 200 rokov simulačného času, aby sa naučili správať porovnateľne s človekom.

Na Slovensku sa výskumu v oblasti umelej inteligencie venuje viac ako 200 výskumníkov v 27 výskumných laboratóriách na piatich výskumných univerzitách a Slovenskej akadémii vied a ďalšie desiatky vo viac ako 40 spoločnostiach združených v Slovenskom centre pre výskum umelej inteligencie – slovak.AI. Výskumné laboratóriá priamo rozvíjajú metódy strojového učenia a reprezentácie znalostí alebo ho aplikujú v rôznych oblastiach ako spracovanie prirodzeného jazyka, počítačové videnie, výpočtová biológia či robotika. Strojové učenie využíva ako jednu z foriem detekcie škodlivého kódu aj slovenská antivírová spoločnosť ESET, ktorá je tiež súčasťou slovak.AI.

 

Spracovala a uverejnila: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Foto z STU v Bratislave: Marta Bartošovičová

Spracované z podkladov Slovenského centra pre výskum umelej inteligencie – slovak.AI, Laboratória umelej inteligencie Žilinskej univerzity v Žiline, Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a spoločnosti ESET

Zdroj informácií a foto zo Žilinskej univerzity v Žiline: Ing. Martina Slavíková

Portrét prof. Ruzeny Bajcsy: https://www.nae.edu/162272/Ruzena-Bajcsy

Abstrakty prednášok: 

https://www.fiit.stuba.sk/sk/aktualita/prednaska-rbajczy-300719.html?page_id=5562

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky