Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Odštartoval medzinárodný projekt, ktorý sa snaží o vzdelávanie v oblasti finančnej gramotnosti

VEDA NA DOSAH

projekt EUFin

Vytvoriť didaktický materiál pre vzdelávanie v oblasti finančnej gramotnosti na úrovni vysokoškolského a stredoškolského vzdelávania a výmenu osvedčených postupov je cieľom projektu EUFin: Innovative integrated tools for financial literacy education across Europe. „Vypracovaním inovatívnych materiálov a ich testovaním na školách poskytneme nástroje na zlepšenie vzdelávania v oblasti finančnej gramotnosti,“ uvádzajú realizátori projektu.

Projekt bol podľa nich schválený Belgickou národnou agentúrou EPOS v programe Európskej únie Erasmus+ v kľúčovej akcii KA2 – Strategické partnerstvá, pre konzorcium zložené z 15 rôznych partnerov z 5 európskych krajín – Belgicka, Holandska, Talianska, Estónska a Slovenska. Z každej krajiny je do projektu zapojená univerzita, stredná škola a organizácia, ktorá sa zaoberá podporou finančnej gramotnosti. Za Slovensko je to Žilinská univerzita v Žiline. „K našej veľkej radosti a cti má možnosť reprezentovať univerzity a Slovensko Katedra ekonomiky,“ spresňujú predstavitelia univerzity. Potom sú to Obchodná akadémia, Veľká okružná, Žilina a Slovenská obchodná a priemyselná komora, regionálna komora Žilina.

Koordinátorom projektu je Katolícka univerzita Leuven v Belgicku. Realizácia má prebiehať do 31. augusta 2021. V dňoch 15. – 17. novembra 2018 sa prvým nadnárodným projektovým stretnutím v Leuvene v Belgicku začali práce na tomto medzinárodnom projekte.

Cieľovou skupinou projektu sú študenti a lektori na vysokých školách a učitelia a študenti na stredných školách. „Okrem toho predpokladáme aktívne vytváranie sietí medzi organizáciami mimo vzdelávacích inštitúcií.“ Týmto spôsobom projekt zaručí vysoký dopad na rôznych úrovniach, sú presvedčení realizátori projektu. Jedným z cieľov projektu je aj vytvorenie webovej stránky s otvoreným zdrojovým kódom a aktívnou výmenou praktických a didaktických materiálov na medzinárodnej úrovni.

Ďalšie informácie o projekte

projekt EUFin

 

Zdroj informácií a ilustrácií:

https://coursesites.com/

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky