Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Slovensko bude mať Národné batériové centrum

VEDA NA DOSAH

Národné batériové centrum sa zameria aj na výskum a vývoj nových materiálov pre elektródy lítiových batérií, ich recykláciu a ďalšie využitie.

3D ilustrácia elektronického auta. Zdroj: iStockphoto.com

Strategické smerovanie automobilového priemyslu a mobility nás posúva smerom k elektrifikácii. Presadzuje ho aj legislatíva Európskej únie, ktorej širším cieľom je dekarbonizácia, znižovanie emisií v doprave a dosiahnutie klimatickej neutrality v roku 2050. Dôležitou aktivitou v tomto úsilí je aj podpora vývoja a výroby pokročilých batérií.

Aj na Slovensku už v súčasnosti viaceré verejné a súkromné organizácie pracujú na ich výskume a vývoji, no zatiaľ neexistuje komplexnejší program a efektívna spolupráca. Konzorcium viacerých ústavov SAV pod vedením Centra pre využitie pokročilých materiálov SAV (CEMEA), výskumných univerzít a priemyslu prichádza s riešením.

„Spúšťame prípravu projektu Národného batériového centra, ktoré má ambíciu podporiť najperspektívnejšie súčasti hodnotového reťazca batériového priemyslu. Chceme sa zaradiť k najlepším hráčom v rámci európskeho priestoru,“ povedal predseda SAV Pavol Šajgalík.

Vznik projektu Národného batériového centra dnes formou spoločného Memoranda iniciovali zástupcovia Slovenskej akadémie vied, TU Košice, UPJŠ Košice, STU Bratislava, Žilinskej univerzity, Zväzu automobilového priemyslu a Slovenskej asociácie pre elektromobilitu. Projekt by mal pokrývať tri kľúčové oblasti, ktoré boli identifikované ako tie, kde dokážu slovenské subjekty vzhľadom na svoje kompetencie najlepšie uspieť.

 

Aktivity v rámci pracovného balíka 1

Suroviny, materiály a batériové články majú ambíciu prispieť k vývoju pokročilých elektród, elektrolytov a článkov s cieľom výrazne zlepšiť vlastnosti batérií. Zámerom je tiež identifikovať potenciál surovín dostupných na Slovensku, eventuality ich úpravy a možné využitie. „Prioritnými témami bude výskum a vývoj nových materiálov pre elektródy lítiových batérií aj na báze síry, tuhých elektrolytov ako aj nových batérií typu hliník – vzduch, batérií na báze iónov sodíka a železanov a zvýšenie výkonnosti a predĺženie životnosti batérií,“ objasňuje Pavol Sovák, rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Pracovné balíky 2 a 3

Batériové systémy a ich manažment by sa mal zamerať na vývoj inovatívnych systémov riadenia batérií či batériových senzorov. Zamerať by sa mal tiež na pokročilé techniky na monitorovanie stavu batérií a superkapacitorov počas ich záťaže s cieľom optimalizovať ich pracovný režim.

Pracovný balík 3 sa zameria na vývoj recyklačných procesov lítiových batérií a aj na vývoj riešení ich opätovného využitia (takzvaný druhý život batérií).

Potrebujeme špecialistov

„Cieľom projektu Národného batériového centra je nielen spoločne pracovať na vývoji technológií, ale tiež zabezpečiť ich transfer do reálneho priemyslu. V rámci tohto verejno-súkromného partnerstva sa chceme zamerať na praktické testovanie a validáciu nových technológií s priemyselnými partnermi,“ hovorí Patrik Križanský, riaditeľ Slovenskej asociácie pre elektromobilitu.

„Potrebujeme sa na Slovensku tiež intenzívnejšie venovať príprave mladých talentov, ktoré budú konkurencieschopné v prostredí takýchto inovatívnych technológií. Keďže automobilový priemysel stále viac smeruje k elektrifikácii, je veľmi dôležité podporiť vzdelávanie špecialistov pre batériové technológie,“ dodáva Alexander Matušek, prezident Zväzu automobilového priemyslu.

(GL)
Zdroj: Tlačová správa SAV; Youtube

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky