Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Bezpečnosť a ochrana mäkkých cieľov je predmetom projektu NATO

VEDA NA DOSAH

účastníci podujatia

Bezpečnostná situácia vo svete sa výrazne zhoršila v poslednom období, čo dokazuje rastúci počet útokov na objekty charakterizované nízkou úrovňou ochrany a vysokou koncentráciou ľudí, tzn. mäkkých cieľov. Takéto útoky sú takmer vždy sprevádzané veľkým počtom obetí. Zhoršenie bezpečnostnej situácie tiež znamená zvýšenú potrebu chrániť a obhajovať mäkké ciele, v ktorých v súčasnosti čelíme niekoľkým problémom. Tvrdia to realizátori medzinárodného vedeckého projektu NATO Science for Peace and Security (SPS) ARW G5524.

Pokračujú, že v súčasnosti sa len veľmi málo krajín začalo snažiť o zlepšenie situácie. „Preto je veľmi dôležité neustále zvyšovať povedomie o možnostiach a spôsoboch, ako prispieť k riešeniu týchto problémov.“ Samotná téma je pritom dôležitá a relevantná pre NATO.

Koordinátorom projektu je Fakulta bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline v zastúpení prof. Ing. Ladislavom Hofreiterom, CSc. a za Ukrajinu Dr. Tech. Sc. Prof. Viacheslav Berezutskyi, pôsobiacu ako partnerská krajina NATO. Projekt je riešený v spolupráci s Institution National Technical University „Kharkovsky Politechnical Institute”. 

Zainteresovaným stranám ide o to vytvoriť fórum na výmenu informácií o nových trendoch a bezpečnostných požiadavkách vzťahujúcich sa na zaistenie bezpečnosti objektov spadajúcich do kategórie mäkké ciele. Ďalšou métou je vytvorenie priestoru na prezentovanie relevantných scenárov ohrození a ďalších tém. V rámci projektu bol usporiadaný vedecký workshop s názvom Soft Target Protection. „Ochrana mäkkých cieľov, t. j. ochrana ľudí a ich zhromaždení, objektov a priestorov s vysokým výskytom ľudí a zároveň nízkou úrovňou ochrany pred teroristickými útokmi a inou násilnou trestnou činnosťou je dnes, vzhľadom na vývoj globálnej bezpečnostnej situácie, veľmi aktuálnou témou.“

účastníci podujatia

Workshop prebehol v dňoch 17. – 19. októbra 2018 v Prahe. Medzi hlavné témy patrili teoretické aspekty ochrany mäkkých cieľov, odolnosť a ochrana mäkkých cieľov pred nástražnými výbušnými systémami a účinkami výbuchu, ochrana pred terorizmom, manažérske, technické a technologické riešenia v dotknutej oblasti, ako aj možnosti implementácie síl a prostriedkov štátnych a neštátnych zložiek.

Účastníkmi workshopu boli poprední odborníci pozvaní priamo predstaviteľmi NATO, zástupcovia z Talianska, Francúzska, Slovinska, Maďarska, Poľska, Slovenska a Českej republiky. Vďaka partnerstvu Ukrajiny a Slovenska a vďaka účasti veľkého množstva prednášajúcich z rôznych krajín, workshop zabezpečil efektívnu, otvorenú a rozsiahlu výmenu poznatkov a skúseností. Neformálna priateľská atmosféra workshopu priniesla nové partnerstvá, ktoré sú dôležité pre budúcu medzinárodnú spoluprácu v oblasti ochrany a bezpečnosti. O výstupy z workshopu sa zaujímalo aj Ministerstvo vnútra ČR – generálne riaditeľstvo HZS ČR, oddelenie ochrany obyvateľstva, ktorí prejavili záujem o budúcu spoluprácu v oblasti riešenia ochrany mäkkých cieľov a rovnako aj porovnania významu a prístupu k ochrane mäkkých cieľov v rôznych krajinách.

Workshopu sa zúčastnili aj študenti magisterského štúdia Univerzity Obrany, Fakulty vojenského leadershipu, odboru Bezpečnostný manažment. „Predmetom prednášok boli predovšetkým teoretické aspekty ochrany mäkkých cieľov, odolnosť mäkkých cieľov voči bombovým útokom, protiteroristické opatrenia a technické i organizačné opatrenie na ochranu mäkkých cieľov. Účasť študentov na tomto prestížnom workshope je súčasťou dlhodobej snahy fakulty dať študentom posledného ročníka magisterského nadväzujúceho štúdia možnosť zoznámiť sa pred nástupom do praxe s aktuálnymi trendmi v oblasti bezpečnosti,“ uvádzajú jej predstavitelia.

V PVA EXPO PRAHA sa uskutočnilo aj výjazdové rokovanie s pridanou hodnotou – účasťou na výstave Future Forces Forum. Ide o medzinárodnú platformu pre trendy a technológie v obrane a bezpečnosti, resp. sériu aktivít, ktorých vrcholom je výstava zameraná na dlhodobú podporu domáceho priemyslu, vedy, výskumu a vzdelávania v oblasti obrany a bezpečnosti.

Patronát nad workshopom prebral prof. Ing. Zdeněk Dvořák, PhD., dekan Fakulty bezpečnostného inžinierstva ŽU v Žiline, ako aj Ministerstvá obrany SR a ČR.

 

Zdroje informácií a foto:

http://www.fbi.uniza.sk/sps-nato-arw/

https://info.unob.cz/Stranky/2018/11/20181106.aspx

http://fbi.uniza.sk/index.php/component/k2/item/599-medzinárodný-projekt-nato-science-for-peace-and-security-na-tému-ochrany-mäkkých-cieľov-v-koordinácii-fbi-uniza

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky