Značka: štatistika

Začína sčítanie obyvateľov, prvýkrát výlučne elektronicky

Presne 100 rokov od prvého sčítania ľudu v mladom Československu naše domácnosti nenavštívia sčítací komisári. Čo bude ešte iné?

| Galina Lišháková

Slovenská republika v Európskej únii 2019

Slovenská republika je už 15 rokov súčasťou Európskej únie. V priebehu tohto obdobia prešla naša krajina viacerými významnými zmenami. Publikácia...

| Marta Bartošovičová
Ilustračný obrázok:grafy (Zdroj: Pixabay.com)

Intenzita výskumu a vývoja nad 3 % vo Švédsku, Rakúsku, Dánsku a Nemecku. Slovensko nedosahuje ani 1 %

V roku 2017 členské štáty Európskej únie (EÚ) vynaložili spolu takmer 320 miliárd EUR na výskum a vývoj. Intenzita výskumu a...

| VEDA NA DOSAH

Záludnosti posudzovania rizika a pravdepodobnosti

Jedným z dôvodov, prečo ľudia veria nezmyslom, je nedostatočná štatistická gramotnosť. Tá pramení v strachu a odpore voči matematike. Akým...

| VEDA NA DOSAH
Obálka publikácie: Trvalo udržateľný rozvoj v Európskej únii – Monitorovacia správa o vývoji udržateľného rozvoja v kontexte EÚ za rok 2018

Monitorovacia správa Eurostatu o vývoji udržateľného rozvoja v kontexte EÚ za rok 2018

Pojem trvalo udržateľný rozvoj je zakotvený v Európskych dohovoroch a bol tiež jedným z dôležitých cieľov EÚ dlhodobo. EÚ sa...

| VEDA NA DOSAH

Dôchodkový systém na Slovensku: problémy, výzvy a perspektívy

Starnutie populácie má vážny vplyv na dôchodkový systém. Parametrické zmeny majú len obmedzený vplyv na deficit systému. Na podstatné zníženie...

| Marta Bartošovičová

Aká je realita života žien a mužov v Európe?

Existujú rozdielnosti, ale aj podobnosti v spôsobe, ako ženy a muži žijú, pracujú, trávia svoj voľný čas. Ale viete aké...

| VEDA NA DOSAH

Igor Melicherčík: V súčasnosti je dôchodkový vek na Slovensku jeden z najnižších v Európe

Doc. Mgr. Igor Melicherčík, PhD. (1968), vysokoškolský pedagóg, vo svojej vedecko-výskumnej práci sa venuje aplikáciám finančnej matematiky v riadení portfólia...

| Marta Bartošovičová

Názory občanov na Európsky parlament a EÚ

Tento prieskum Eurobarometra Európskeho parlamentu (EP/EB 88.1) vykonala vo všetkých 28 členských štátoch Európskej únie od 23. septembra do 2....

| VEDA NA DOSAH

Trendy starnutia obyvateľstva v EÚ

Starnutie obyvateľstva je dlhodobý trend, ktorý sa v Európe začal pred niekoľkými desaťročiami. Tento trend sa prejavuje v zmenách vekovej...

| VEDA NA DOSAH