Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Aká je realita života žien a mužov v Európe?

VEDA NA DOSAH

Obálka publikácie: Život žien a mužov v Európe – štatistický portrét

Existujú rozdielnosti, ale aj podobnosti v spôsobe, ako ženy a muži žijú, pracujú, trávia svoj voľný čas. Ale viete aké veľké alebo aké malé sú tieto rozdiely? Digitálna publikácia Eurostatu, ktorá obsahuje krátke texty, interaktívne vizualizačné nástroje, ikonografiku, fotky, vám to priblíži.

Sú veľké rozdiely v životoch žien a mužov v Európe, ale existujú aj podobnosti. Predkladaná digitálna publikácia Život žien a mužov v Európe – štatistický portrét sa zameriava na porovnanie žien a mužov vo svojom každodennom živote. Taktiež poukazuje na to, do akej miery sa podobá alebo odlišuje každodenný život žien a mužov v európskych krajinách. Publikácia obsahuje tri kapitoly:

Život, dospievanie, starnutie

Táto kapitola sa zameriava na demografiu a zdravie, napríklad vrátane údajov o očakávanej dĺžke života, o slobodných matkách a otcoch, či o tom ako vnímame svoje zdravie. Táto kapitola tiež ukazuje, že bez ohľadu na naše rozdiely, ženy aj muži v Európe sú podobne spokojní so svojimi životmi. Napríklad ako vnímajú zdravie muži a ženy? Viac mužov ako žien považuje svoje zdravie za dobré. Spôsob, akým ľudia vnímajú svoje zdravie je ovplyvnený komplexným súborom faktorov, okrem iného aj environmentálnymi, kultúrnymi a socioekonomickými podmienkami. Nie je prekvapujúce, že čím ste starší, tým menej sa cítite byť v dobrom zdraví — to platí rovnako pre ženy aj mužov.

Infografika:Vlastné vnímanie zdravia v EÚ Zdroj publikácia Život žien a mužov v Európe - štatistický portrét Zdroj: Život žien a mužov v Európe – štatistický portrét

Pri pohľade na rozličné vekové skupiny, je možné sledovať, že v EÚ spomedzi ľudí vo veku 16 – 44 rokov 86 % žien a 87 % mužov považuje svoje zdravie za dobré. Toto presvedčenie u ľudí vo veku 45 – 64 rokov klesá na 61 % u žien a 65 % u mužov a vo vekovej skupine 65 a viac rokov na vyše 35 % u žien a 41 % u mužov. Takmer vo všetkých členských krajinách muži vo väčšej miere považujú svoje zdravie za dobré ako ženy a táto rozdielnosť vekom stúpa. Zaujímavé je tiež zmieniť, že rozdielnosť medzi členskými štátmi taktiež stúpa spolu s vekom.

Príčiny úmrtia

Graf: Príčiny úmrtia (Zdroj publikácia: Život žien a mužov v Európe - štatistický portrét )Zdroj: Život žien a mužov v Európe – štatistický portrét

Rakovina, ischemické ochorenia srdca (napríklad infarkt) a cerebrovaskulárne ochorenia (napríklad mŕtvica) sú medzi troma najčastejšími príčinami úmrtia rovnako u žien ako aj u mužov v EÚ.

Zo všetkých troch príčin úmrtí sú všetky častejšie u mužov ako u žien: v roku 2014 v EÚ zomrelo na rakovinu 349 mužov zo 100 000 v porovnaní s 201 ženami, 171 mužov zo 100 000 zomrelo na srdcové ochorenia v porovnaní s 94 ženami a 93 mužov zo 100 000 zomrelo na cerebrovaskulárne ochorenia v porovnaní so 79 ženami.

Štúdium, práca, zarábanie

Táto kapitola obsahuje údaje o stupňoch vzdelania, zosúladení pracovného a rodinného života, práci na plný a čiastočný úväzok, rodových rozdieloch v odmeňovaní, o manažérkach a manažéroch atď. Zdôrazňuje nielen štrukturálne rozdiely, ale aj nerovnosti medzi ženami a mužmi.

Stravovanie, nakupovanie, surfovanie, socializovanie

Táto časť sa zameriava na stravovacie a spoločenské návyky, voľnočasové aktivity a internetové praktiky, vrátane napríklad údajov o fajčení a konzumácii alkoholu, indexe telesnej hmotnosti, návštevnosti kín, používaní sociálnych sieti a nakupovaní cez internet. Posledná časť je venovaná starostlivosti o deti, domácim prácam a vareniu.

Pozrime sa na  návyky mužov a žien napríklad pri používaní internetu:

Infografika a graf používania internetu   Zdroj: Život žien a mužov v Európe – štatistický portrét 

Ženy používajú internet viac na sociálne siete a muži viac na čítanie on-line spravodajstva. Ženy v EÚ používajú internet o niečo menej ako muži (v roku 2016 používalo 77 % žien vo veku 16 –74 rokov internet aspoň raz za týždeň v porovnaní 81% mužov všetkých členských štátov).

Pri pohľade, na čo je internet používaný, je v EÚ menší podiel žien ako mužov, ktorí čítajú on-line spravodajstvo (68 % žien a 72 % mužov používajúcich internet v posledných troch mesiacoch roku 2016). Žiaden väčší rozdiel nebol v používaní internetu na telefonické hovory (38 % žien a 40 % mužov), internetové bankovníctvo (58 % žien a 60 % mužov) a hľadanie práce (22 % žien a 21 % mužov v roku 2015). V odosielaní a prijímaní e-mailov nebol rozdiel (rovnako 86 % žien i mužov).

Na druhej strane väčší podiel žien používa internet na sledovanie sociálnych sieti (65 % žien a 61 % mužov).

Digitálna publikácia, ktorá obsahuje krátke texty, interaktívne vizualizačné nástroje, ikonografiku, fotky atď. bola zostavená Eurostatom za spolupráce s národnými štatistickými inštitúciami členských štátov EÚ a krajín EZVO a je dostupná vo väčšine ich úradných jazykov.

 

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroje: Život žien a mužov v Európe štatistický portrét 

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky