Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Slovenská republika v Európskej únii 2019

Marta Bartošovičová

Obálka publikácie Slovensko v EÚ 2019 Zdroj: Štatistický úrad SR

Slovenská republika je už 15 rokov súčasťou Európskej únie. V priebehu tohto obdobia prešla naša krajina viacerými významnými zmenami. Publikácia SLOVENSKO V EÚ / SLOVAKIA IN THE EU 2019 obsahuje rôzne oblasti demografického, sociálneho a ekonomického života. Prostredníctvom vybraných štatistických informácií môžeme lepšie spoznať, kam sa Slovensko v rámci Európskej únie posunulo v posledných rokoch.

Štatistický úrad Slovenskej republiky vydal v máji 2019 informačno-propagačnú publikáciu Slovensko v EÚ 2019, v rozsahu 46 strán. Autorka: Anna Cerulíková, grafická úprava: Kristína Vargová.

Publikácia obsahuje štyri hlavné časti:

1. Demografia a sociálne štatistiky (Obyvateľstvo; Zdravie; Vzdelávanie; Trh práce; Životné podmienky; Kriminalita)

2. Makroekonomické štatistiky (Hrubý domáci produkt a ceny; Zahraničný obchod)

3. Odvetvové štatistiky (Poľnohospodárstvo, Priemysel a stavebníctvo; Doprava a informačno-komunikačné technológie; Cestovný ruch)

4. Viacstranné štatistiky (Veda a výskum; Životné prostredie; Doprava a informačno-komunikačné technológie; Cestovný ruch)

Z publikácie vyberáme niektoré štatistické údaje zamerané na oblasť Veda a výskum:

Vnútorné výdavky na výskum a vývoj v EÚ

Vnútorné výdavky na výskum a vývoj v EU. Zdroj: publikácia Slovensko v EÚ 2019, Štatistický úrad SR

Vnútorné výdavky na výskum a vývoj medzi rokmi 2013 až 2017 v Európskej únii vzrástli o 15,7 %, hoci ich podiel z HDP vzrástol len o 2 %. Najrýchlejšie rástli v Rumunsku (o 69,4 %). Do výskumu a vývoja najviac investovali Nemecko – 99 mld. eur, Francúzsko – 50 mld. eur a Spojené kráľovstvo – 39 mld. eur, v prepočte na jedného obyvateľa Švédsko 1 615 eur.

Zamestnanosť vo výskume a vývoji v roku v roku 2017 bola v EÚ-28 1,4 %, v SK 0,9 % a napr. v CZ 1,4 %. Výdavky na výskum a vývoj na Slovensku v roku 2017 dosiahli hodnotu 749 mil. eur a v prepočte na 1 obyvateľa 137,8 eur.

Chcete vedieť ako sa nám darí?

Štatistický úrad Slovenskej republiky chce aj touto publikáciou prispieť k zvýšeniu nášho poznania o tom, čo všetko nám môžu povedať štatistické údaje. Prelistujte si túto informačno-propagačnú publikáciu a zistíte, kde je Slovensko v Európskej únii. Dôležitým aspektom prezentácie štatistiky je jej vizuálna podoba, ktorá približuje údaje ľahko čitateľnou a atraktívnou formou.

 

Spracovala a uverejnila: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR 

Zdroj a fotozdroj: publikácia Slovensko v EÚ 2019, Štatistický úrad SR

slovak.statistics.sk/wps/portal/!ut/

 

Vedecký kaleidoskop

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky