Značka: Marek Števček

Rektor ocenil zakladateľku startupu, fitnesku aj dobrovoľníčku

Na Univerzite Komenského rozdali ocenenia tridsiatim výnimočným študentom a tridsiatim mimoriadnym pedagógom.

| VEDA NA DOSAH

Zo svetových univerzít príde trinásť postdoktorandov na Univerzitu Komenského

Mladí vedci, ktorí prídu na UK, sú z Belgicka, Iránu, Francúzska, Indie a iných krajín. Budú robiť základný aj aplikovaný...

| VEDA NA DOSAH

Univerzita Komenského ocenila aktérov udalostí Novembra 1989

Dňa 18. novembra 2019 sa pri príležitosti oslavy Medzinárodného dňa študentstva uskutočnilo v Aule Univerzity Komenského v Bratislave už tradičné...

| VEDA NA DOSAH
Spoločná tlačová konferencia rektorov najväčších slovenských univerzít, predsedu Učenej spoločnosti Slovenska a predsedu SAV

Vzdelávanie a veda potrebujú viac pozornosti

Zhodli sa na tom rektori najväčších slovenských univerzít, predseda Učenej spoločnosti Slovenska a predseda Slovenskej akadémie vied. Na spoločnej tlačovej konferencii,...

| Monika Tináková

Svetový matematik Paul Seymour si prevzal ocenenie na Univerzite Komenského v Bratislave

Britský profesor Paul Seymour, jeden z najvýznamnejších súčasných matematikov, svetový odborník v diskrétnej matematike, kombinatorike a teórii grafov, je nositeľom...

| Marta Bartošovičová

Prečo si (ne)môžeme kúpiť mobil?

Čo je právna subjektivita? Čo znamená spôsobilosť na právne úkony? Čo je deliktuálna spôsobilosť? Nielen vysvetlenie týchto definícií, ale aj odpovede...

| Marta Bartošovičová

Oslavy 100. výročia založenia Univerzity Komenského v Bratislave

Vyvrcholením osláv storočnice Univerzity Komenského v Bratislave, prvej a najväčšej slovenskej univerzity, bolo slávnostné akademické zhromaždenie v Aule UK, ktoré sa konalo...

| Marta Bartošovičová

100 rokov od založenia Univerzity Komenského

Presne pred 100 rokmi (27. júna 1919) vznikla na našom území prvá univerzita, ktorá začala poskytovať najvyššie vzdelanie v slovenskom...

| Marta Bartošovičová