Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Univerzita Komenského ocenila aktérov udalostí Novembra 1989

VEDA NA DOSAH

Dňa 18. novembra 2019 sa pri príležitosti oslavy Medzinárodného dňa študentstva uskutočnilo v Aule Univerzity Komenského v Bratislave už tradičné oceňovanie výnimočných študentov a pedagógov. Profesor Marek Števček, rektor Univerzity Komenského, tentokrát neodovzdal ocenenia len súčasným študentom. Univerzita sa rozhodla oceniť aj dvadsaťpäť aktérov udalostí Novembra 1989. Zlaté medaily Univerzity Komenského si prevzali archeológ Ladislav Snopko a literárny kritik Valér Mikula.

Rektor UK prof. Marek Števček a ocenený archeológ, aktivista a bývalý minister kultúry Ladislav Snopko

V uplynulých dňoch sme si intenzívne pripomínali 30. výročie Nežnej revolúcie. Boli to práve študenti Filozofickej fakulty Univerzity Komenského (UK), ktorí počas 16. novembra 1989 zorganizovali spontánnu nepovolenú demonštráciu za slobodu a demokraciu. Nežiadali len slobodu pre politických väzňov, volali po reformách v školstve, či verejnom dialógu o problémoch v spoločnosti.

Osobnosti Novembra 1989

Pamätnou medailou k 100. výročiu UK boli ocenení Dionýz Hochel, Henrieta Hrinková, Milan Novotný, či Radoslav Števčík. Dňa 20. novembra 1989 spolu zakladali Prvý štrajkový výbor na Slovensku. Zlatú medailu UK za príspevok k presadeniu slobody a demokracie na Slovensku počas novembra 1989 a osobitne za kultúrnu dramaturgiu celospoločenských udalostí Nežnej revolúcie si prevzal archeológ, aktivista a bývalý minister kultúry Ladislav Snopko.  Zlatú medailu UK za osobnú odvahu, statočnosť a podporu Študentského hnutia a principiálne demokratické občianske a akademické postoje v novembri 1989 získal profesor Valér Mikula, literárny kritik, dodnes prednášajúci na Filozofickej fakulte UK.

„Bez študentov – i tých pražských, i tých bratislavských – by nebolo ani Nežnej, ani zamatovej revolúcie. Oni boli iskrou, ktorá to všetko zapálila. Práve oni prebudili senzibilitu širokej verejnosti,“ spomína profesor Valér Mikula z Katedry slovenskej literatúry a literárnej vedy UK v Bratislave.

„Táto aula zažila vo svojej histórii mnoho udalostí. Slávnych, menej slávnych i neslávnych. Podľa mňa najslávnejšími chvíľami v celých jej dejinách boli búrlivé novembrové študentské mítingy od pondelka 20. do stredy 22. novembra. Stáť tu pred mikrofónom pred tridsiatimi rokmi bol pocit, ktorý sa už nedá zopakovať. Vzrušenie, napätie, emocionalita, ale zároveň aj obavy, neistota, zmiešané s odhodlaním, rozhorčením a rozhodnosťou, čo nechceme, to všetko sme zažívali práve tu.“

Univerzita Komenského ocenila i tridsať študentov za vynikajúce študijné výsledky a tridsať pedagógov

Univerzita Komenského ocenila tridsať študentov za vynikajúce študijné výsledky a tridsať pedagógov

Významní študenti a pedagógovia súčasnosti

Okrem toho si každoročné ocenenie prevzalo tridsať študentov za vynikajúce študijné výsledky  a tridsať pedagógov, ktorí sa zaslúžili o výborné vedecké, umelecké či odborné výsledky svojich študentov.

Univerzita vyberala tých najlepších študentov naprieč rozličnými študijnými odbormi. Ocenenie si prevzali napríklad študent informatiky, víťaz robotickej súťaže, študentka medicíny, ktorá skúmala metódu abdominálneho posunu pri kombinovanej rekonštrukcii prsníka, študent teológie, ktorý sa ako animátor venoval deťom utečencov z Eritrey a Filipín v tábore v Jeruzaleme, študentka religionistiky, venujúca sa výskumu mayskej keramiky z Guatemaly, či reprezentantka v kulturistike a fitnes. Medzi ocenenými pedagógmi bol napríklad právnik Jozef Čentéš, umelec Alojz Drahoš, či psychológ Anton Heretik.

Zdroj: Tlačová správa Univerzity Komenského v Bratislave

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky