Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

100 rokov od založenia Univerzity Komenského

Marta Bartošovičová

Historická budova Univerzity Komenského

Presne pred 100 rokmi (27. júna 1919) vznikla na našom území prvá univerzita, ktorá začala poskytovať najvyššie vzdelanie v slovenskom jazyku. Toto výnimočné jubileum si od začiatku roka pripomínala Univerzita Komenského v Bratislave podujatiami pre študentov, zamestnancov i verejnosť. Oslavy vyvrcholia slávnostným akademickým zhromaždením v Aule UK a galavečerom v Slovenskej filharmónii vo štvrtok 27. júna 2019. 

rektor UK prof. Marek ŠtevčekUniverzita Komenského v Bratislave (UK) má bohatú históriu. V súčasnosti je to moderná európska univerzita, ktorá poskytuje vyše 800 študijných programov v troch stupňoch, pričom viaceré z nich sú na Slovensku jedinečné. Na výber je zo širokej škály oblastí ľudského poznania – od medicíny cez humanitné a sociálne vedy, prírodné vedy, matematiku až po teológiu. Univerzita má 13 fakúlt. Na všetkých stupňoch a formách štúdia na nej ročne študuje viac ako 22 000 študentov, z toho takmer 20 000 v dennej forme. Najstaršiu slovenskú univerzitu navštevuje  takmer 3000 zahraničných študentov z vyše 80 krajín sveta. Univerzita Komenského každoročne prijíma do prvých ročníkov pregraduálneho štúdia približne 8000 nových študentov, ktorí si podľa svojho záujmu môžu vybrať z pestrej ponuky niekoľkých stoviek študijných programov.

Univerzita Komenského je tiež významnou vedeckou inštitúciou. Podieľa sa na špičkovom výskume v rôznych vedných oblastiach. Je tiež riešiteľom stoviek domácich i medzinárodných vedeckovýskumných projektov. Na univerzite pôsobí 26 špičkových vedeckých tímov (z 54 pôsobiacich na slovenských vysokých školách). Univerzita Komenského, na čele ktorej je rektor prof. Marek Števček, sa pravidelne umiestňuje v celosvetových rebríčkoch najlepších univerzít sveta. Zamestnáva viac ako 4400 zamestnancov, čo ju radí k najväčším zamestnávateľom.

Slávnostné zhromaždenie akademickej obce

Pri príležitosti 100. výročia založenia Univerzity Komenského sa vo štvrtok 27. júna 2019 o 10.30 hod. uskutoční slávnostné  zhromaždenie v Aule Univerzity Komenského, Šafárikovo nám. 6, Bratislava, na ktorom prisľúbili účasť: prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová, predseda vlády SR Peter Pellegrini či predseda Ústavného súdu SR Ivan Fiačan. So slávnostnými príhovormi vystúpia: rektor Univerzity Komenského Marek Števček, zástupca rektora Univerzity Karlovy Tomáš Zima, rektor Slovenskej technickej univerzity Miroslav Fikar, predseda Slovenskej akadémie vied Pavol Šajgalík a ďalší. 

Na slávnostnom zhromaždení udelí rektor UK Marek Števček Veľkú zlatú medailu UK predsedovi Ústavného súdu Českej republiky a signatárovi Charty 77 Pavlovi Rychetskému, čím si pripomína spätosť univerzity v časoch jej vzniku s českým vysokým školstvom. Rektor udelí vybraným inštitúciám a osobnostiam Pamätnú medailu UK. 

Pamätná minca, medaila a príležitostná poštová známka k 100. výročiu založenia Univerzity Komenského

Dňa 27. júna 2019 o 14.00 hod. uvedú v Aule UK v Bratislave pamätnú striebornú zberateľskú mincu v nominálnej hodnote 10 eur, ktorú vydala Národná banka Slovenska. Výtvarný návrh autora prof. Patrika Kovačovského vybrala odborná komisia.

Príležitostná známka k 100. výročiu založenia Univerzity Komenského

Príležitostná známka k 100. výročiu založenia Univerzity Komenského

Zároveň uvedú výročnú poštovú známku v hodnote 1,90 eur, ktorú k storočnici najväčšej a najstaršej slovenskej univerzity vydala Slovenská pošta v náklade 200 000 kusov. Motívom je portrét Jána Amosa Komenského, priečelie budovy Univerzity Komenského a žezlo UK so znakom Slovenskej republiky. Autorom výtvarného návrhu známky je akad. mal. Martin Činovský, ktorý zhotovil aj rytinu známky. Oba zberateľské artefakty budú pripomínať tento významný míľnik pre spoločnosť.

Pamätná medaila k storočnici Univerzity Komenského

Pamätná medaila k storočnici Univerzity Komenského

Podobné motívy má aj pamätná medaila, ktorú dala univerzita vyhotoviť pri príležitosti svojho jubilea v Mincovni Kremnica. Na averze medaily z patinovaného striebra je podobizeň Jána Amosa Komenského a na reverze historická budova univerzity na Šafárikovom námestí. Autorom výtvarného návrhu je akad. sochár Alojz Drahoš, PhD., ktorý pôsobí na Katedre výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty UK.

Galavečer v Slovenskej filharmónii

27. júna 2019 o 18.00 hod. sa uskutoční v Slovenskej filharmónii, Medená 3, Bratislava, galavečer, na ktorom zaznie skladba slovenského skladateľa Mariána Lejavu, zložená špeciálne k 100. výročiu založenia Univerzity Komenského. Hoci je toto podujatie určené najmä pre pozvaných hostí a zástupcov spolupracujúcich domácich i zahraničných inštitúcií, rektor UK sa rozhodol uvoľniť 200 miest navyše pre registrovaných študentov a zamestnancov UK. Takto sa večer v Slovenskej filharmónii stane slávnosťou celej univerzity v duchu filozofie otvoreného a inkluzívneho prístupu k vzdelávaniu.

Pamätné fotografie z Archívu Univerzity Komenského v Bratislave

Taláre akademických funkcionárov boli vyhotovené v roku 1923, ich insígnie v roku 1924. Zľava pedel Filozofickej fakulty UK Alois Zíma, pedel Lekárskej fakulty UK Josef Hošek, pedel Právnickej fakulty UK Václav Köstner a hlavný pedel (pedel rektora) Ferdinand Dänmark. Zdroj: Archív UK

Prezident ČSR Tomáš G. Masaryk na svojej ceste na Slovensko navštívil aj Univerzitu Komenského a v sprievode rektora UK prof. Alberta Milotu aj novopostavený internát Lafranconi. Zdroj: Archív UK, foto: Jan Šrámek, 1930

 

Spracovala a uverejnila: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR 

Zdroje a fotozdroj:

https://uniba.sk/detail-aktuality/back_to_page/tlacove-spravy/article/univerzita-komenskeho-pri-prilezitosti-oslav-100-vyrocia-oceni-predsedu-ustavneho-sudu/

https://uniba.sk/detail-aktuality/back_to_page/univerzita-komenskeho/article/slavnostne-zhromazdenie-akademickej-obce/

https://uniba.sk/detail-aktuality/back_to_page/univerzita-komenskeho/article/tento-tyzden-vyvrcholia-oslavy-storocnice-univerzity-komenskeho/

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/ovv/2019/190212_buletin_2019_web.pdf

https://uniba.sk/detail-aktuality/back_to_page/univerzita-komenskeho/article/nbs-vyda-mincu-k-100-vyrociu-zalozenia-univerzity-komenskeho/

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky