Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Oslavy 100. výročia založenia Univerzity Komenského v Bratislave

Marta Bartošovičová

Oslavy 100. výročia Univerzity Komenského v Aule UK v Bratislave

Vyvrcholením osláv storočnice Univerzity Komenského v Bratislave, prvej a najväčšej slovenskej univerzity, bolo slávnostné akademické zhromaždenie v Aule UK, ktoré sa konalo vo štvrtok 27. júna 2019. Na slávnosti boli prítomní aj najvyšší štátni predstavitelia – prezidentka SR Zuzana Čaputová, predseda vlády SR Peter Pellegrini, zástupcovia akademickej obce a ďalší pozvaní hostia. Z rúk rektora UK si prevzal  najvyššie univerzitné ocenenie predseda Ústavného súdu ČR Pavel Rychetský.

V slávnostnom príhovore rektor UK Marek Števček priblížil pôsobenie univerzity od jej vzniku v roku 1919 až po súčasnosť. Okrem iného povedal: „Mali sme ťažké začiatky, spojené s nedostatkom financií (to je, zdá sa, jediný genetický defekt, ktorý si trvalo nesieme so sebou), aj personálnych kádrov. Pomoc Prahy a našej materskej Univerzity Karlovej tak spočívala nielen v budovaní základov moderného slovenského vzdelávania a vedy, ale najmä v udomácnení sa tradičnej a overenej akademickej kultúry, na ktorej následne vyrástlo celé slovenské vysoké školstvo.“ 

Rektor UK prof. Marek Števček pri slávnostnom prejave k storočnici UK v Bratislave

Rektor UK Marek Števček vystúpil so slávnostným príhovorom

„Univerzita Komenského bola vždy zrkadlom vývoja spoločnosti a štátu, v ktorej táto spoločnosť existovala, so všetkými pozitívami i negatívami. Na tvári Univerzity i spoločnosti či štátu, je viacero šrámov a len ťažko sa hojacich jaziev. Takmer celú polovicu svojej storočnej existencie Univerzita Komenského pôsobila v neslobodných podmienkach, ktoré deformovali autentické akademické slobody. Na druhej strane mi nedá nespomenúť fakt, že proces prinavrátenia stratenej slobody sa v tejto krajine začal práve tu, v tejto aule v novembri 1989,“ uviedol rektor UK. 

V závere svojho príhovoru Marek Števček povedal: „Želám si pre túto Univerzitu, aby bola studnicou poznania sveta a hviezdneho neba, ale aj zdrojom mravného rozvoja človeka a spoločnosti, a aby túto spoločnosť vždy pravdivo reflektovala, no zároveň aby sa skrze svoje osobnosti vždy usilovala formatívne vstupovať do jej pretvárania podľa kategorického imperatívu slobody a dôstojnosti človeka. Toto želanie je zároveň mojím a našim verejným záväzkom.“

Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová

Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová

Prezidentka SR Zuzana Čaputová vo svojom príhovore, okrem iného, povedala: „Od svojho vzniku Univerzita Komenského prešla obdivuhodnú cestu a každý, kto sa na nej podieľal, si zaslúži našu úctu a uznanie. Ale keďže hovoríme o univerzite, ktorá je nielen najstaršou, ale aj najväčšou a najznámejšou univerzitou Slovenskej republiky, je pochopiteľné, že práve od nej, práve od vás, vážení učitelia a študenti, aj najviac očakávame.“ Ubezpečila, že urobí všetko, čo je v jej silách, aby pri každej príležitosti pripomínala, že vzdelávanie, veda a výskum si zaslúžia spoločenskú podporu.

„Žiadna moderná krajina sa nemôže rozvíjať bez toho, aby mala vzdelaných obyvateľov, bez rozvoja poznania, bez excelentnosti. Je preto nevyhnutné, aby takéto centrá na Slovensku boli a aby mali svojho spoľahlivého lídra – Univerzitu Komenského,“ dodala prezidentka Zuzana Čaputová.

K účastníkov osláv sa prihovoril aj predseda vlády SR Peter Pellegrini

K účastníkom osláv sa prihovoril aj predseda vlády SR Peter Pellegrini

Predseda vlády SR Peter Pellegrini v slávnostnom príhovore zdôraznil: „Univerzita Komenského sa za jej sto rokov vyprofilovala na mimoriadne kvalitnú, európsku vedecko-pedagogickú inštitúciu, ktorá šírkou záberu vysokoškolského vzdelávania, ako aj intenzitou medzinárodne akceptovaných vedeckých aktivít tvorí základný pilier kvality slovenského vysokého školstva. Vašich približne 250-tisíc absolventov tvorilo špičku slovenskej inteligencie v uplynulej dekáde so zásadným vplyvom na verejnú mienku, zastávajúcich rozhodujúce pozície pri vedení úradov a inštitúcií štátu a zastupovaní krajiny.“

Rektor UK Marek Števček odovzdal najvyššie ocenenie UK Pavlovi Rychetskému

Rektor UK Marek Števček odovzdal najvyššie ocenenie UK Pavlovi Rychetskému

Rektor UK Marek Števček udelil Veľkú zlatú medailu Univerzity Komenského Pavlovi Rychetskému, dlhoročnému predsedovi Ústavného súdu Českej republiky a signatárovi Charty 77, ktorý zažil strasti bývalého režimu po rozpade Česko-Slovenska aj súčasný dehumanizujúci dopad globalizácie. Podľa rektora je Pavel Rychetský stelesnením osobnej a morálnej integrity, človekom, ktorý stál pri rozvoji demokracie, právnej vedy a budovaní právneho štátu.

Pavel Rychetský vo svojom príhovore, okrem iného, povedal, že možno je určitým paradoxom skutočnosť, že najcennejším obdobím pre neho bolo pôsobenie v spoločnom štáte v prvých dvoch ponovembrových rokoch. Vtedy spoznal nielen veľké množstvo významných osobností slovenského politického života, ale zároveň pochopil, že demokracia je predovšetkým dialóg, vzájomná úcta a hľadanie spoločných cieľov. Rozdelenie spoločného štátu pociťoval ako veľkú ujmu. Dnes cíti, že veľkosť národa nie je určovaná veľkosťou jeho územia alebo počtom jeho občanov, ale veľkosťou ducha. 

„Vyústenie udalostí, ktoré nielen u nás, ale i v okolitých krajinách sledujeme v ostatných rokoch, vidím vo zvýšenej miere emancipácie občianskej spoločnosti a v jej sebavedomí, podľa ktorej musia politickí reprezentanti slúžiť v prospech všeobecného blaha, a v neposlednom rade v intenzívnejšom pôsobení akademickej univerzitnej sféry, ktorá bola vždy povolaná šíriť myšlienky pospolitosti, humanity a vzdelanosti,“ poznamenal Pavel Rychetský.

Galavečer k 100. výročiu Univerzity Komenského sa uskutočnil v Slovenskej filharmónii

Galavečer k 100. výročiu Univerzity Komenského sa uskutočnil v Slovenskej filharmónii

Na programe galavečera v Slovenskej filharmónii bola premiéra symfonickej fantázie od slovenského skladateľa Mariána Lejavu, ktorú skomponoval špeciálne k 100. výročiu založenia Univerzity Komenského.

 

Spracovala a uverejnila: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR 

Zdroje a foto: https://uniba.sk/detail-aktuality/back_to_page/aktuality-1/article/univerzita-komenskeho-dnes-oslavila-100-vyrocie-ocenila-predsedu-ustavneho-sudu-cr-pavla-r/

https://www.prezident.sk/article/prezidentka-vystupila-s-prihovorom-pri-prilezitosti-steho-vyrocia-univerzity-komenskeho/

https://www.facebook.com/Comenius.University/?tn-str=k*F

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky