Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Svetový matematik Paul Seymour si prevzal ocenenie na Univerzite Komenského v Bratislave

Marta Bartošovičová

Rektor UK Marek Števček odovzdal prof. Paulovi Seymourovi Pamätnú medailu UK

Britský profesor Paul Seymour, jeden z najvýznamnejších súčasných matematikov, svetový odborník v diskrétnej matematike, kombinatorike a teórii grafov, je nositeľom dvoch čestných doktorátov a držiteľom cien v oblasti matematiky – Ostrowskeho ceny, ceny Georgea Pólya a Fulkersonovej ceny. Na Univerzite Komenského v Bratislave si prevzal Pamätnú medailu Univerzity Komenského.

Prof. Paul Seymour (69) pôsobí na Princetonskej univerzite v New Jersey, USA, predtým na Oxfordskej univerzite, University of Waterloo či Ohio State University. Je spoluautorom dlhej a revolučnej série článkov o minoroch v teórii grafov, ktorá určovala a dodnes určuje smer výskumu v tejto oblasti. Prodekan Fakulty matematiky fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave Róbert Jajcay uviedol, že „ak by v matematike existovala Nobelova cena, Paul Seymour by bol určite jedným z horúcich kandidátov na jej udelenie.“

Prof. Paul Seymour

Prof. Paul Seymour

Verejnosti je asi najbližší príspevok Paula Seymoura k zjednodušeniu dôkazu vety o štyroch farbách. Táto veta hovorí, že každú rovinnú mapu je možné zafarbiť s použitím najviac štyroch farieb tak, aby žiadne dve krajiny, ktoré majú spoločnú hranicu (nielen jeden bod), neboli zafarbené rovnakou farbou, a preto napr. na politickej mape boli farebne rozlíšené.

„Každý, kto si takéto farbenie máp skúsi, sa veľmi rýchlo presvedčí, že štyri farby naozaj stačia na všetky reálne mapy s rozumným počtom krajín. Dokázať však, že neexistuje určitá zložitá mapa, na ktorú treba použiť viac farieb, je práve pre všeobecnosť tohto tvrdenia prekvapujúco ťažké,“ vysvetľuje Róbert Jajcay. Podstatné je totiž nájsť také zdôvodnenie, ktoré pokrýva všetky možné mapy, aj tie, o ktorých ešte nikdy nikto neuvažoval. Pritom možných máp je nekonečne veľa.

Z prednášky prof. Paula Seymoura v Aule UK v Bratislave

Z prednášky prof. Paula Seymoura v Aule UK v Bratislave

Pamätná medaila Univerzity Komenského

V utorok 27. augusta 2019 o 14.30 hod. v Aule Univerzity Komenského v Bratislave si prof. Paul Seymour prevzal z rúk rektora UK Pamätnú medailu Univerzity Komenského. Pri tejto príležitosti rektor Marek Števček povedal: „Je pre nás cťou hostiť špičky z celého sveta v oblasti kombinatoriky navyše v jubilejnom stom roku našej univerzity. Inšpiráciou medzi nimi je profesor Seymour, a to nielen pre matematický odborný svet.“

Eurocomb 2019

Návšteva Paula Seymoura je spojená s jeho vystúpením na konferencii Eurocomb 2019 (Európska konferencia venovaná kombinatorike, teórii grafov a ich aplikáciám), ktorá sa tento rok koná na Slovensku, na Univerzite Komenského v Bratislave. Konferencia sa koná každé dva roky v inom európskom meste a predstavuje fórum pre odborníkov na výmenu najnovších poznatkov v odbore. Zúčastní sa jej takmer 200 odborníkov z celého sveta, medzi nimi sú aj ďalší špičkoví svetoví experti.

Richard Montgomery a Alexey Pokrovskiy

Richard Montgomery a Alexey Pokrovskiy v Aule UK v Bratislave

Eurocomb udelila Európsku cenu v kombinatorike vedcom do 35 rokov. Získali ju Richard Montgomery z Univerzity v Birminghame a Alexej Pokrovskij za prínos v extrémnej a pravdepodobnostnej kombinatorike.

Informácie a foto poskytla: Mgr. Lenka Miller, hovorkyňa UK v Bratislave

Fotozdroj: en.wikipedia.org/wiki/ a UK Bratislava, Tomáš Madeja

Redigovala a uverejnila: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky