Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Poznáme laureátov ocenenia Vedec roka SR 2018

Marta Bartošovičová

Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností vyhlásili tento rok 22. ročník oceňovania významných slovenských vedcov, technológov a mladých výskumníkov zo všetkých oblastí vedy a techniky – Vedec roka SR 2018.

Vedec roka SR 2018 - logo

Cieľom podujatia Vedec roka SR je profesionálne a spoločensky vyzdvihnúť najvýznamnejšie osobnosti vedeckého života, ako aj  najlepšie dosiahnuté výsledky vo vede a výskume na Slovensku. Nad podujatím prevzal záštitu prezident Slovenskej republiky pán Andrej Kiska a ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR pani Martina Lubyová. Slávnostné vyhlásenie výsledkov oceňovania sa uskutočnilo dňa 13. 5. 2019 o 14.00 hod. v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave.

Vedec roka SR 2018: Ocenení vedci zľava V. Zeleňák, M. Baláž, J. Piteľ, J. Zohn a O. Grošek

Vedec roka SR 2018: Ocenení vedci zľava V. Zeleňák, M. Baláž, J. Piteľ, J. Zohn a O. Grošek

Ocenenie Vedec roka SR za rok 2018 v jednotlivých kategóriách získali:

doc. RNDr. Vladimír Zeleňák, PhD.V kategórii Vedec roka SR – doc. RNDr. Vladimír Zeleňák, PhD., z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, za prínos k zavedeniu a rozvoju unikátnej problematiky usporiadaných nanopórovitých materiálov typu metaloorganických sietí a usporiadanej mezopórovitej siliky v rámci Slovenska a štúdium ich aplikácie ako sorbentov, inteligentných nosičov liečiv a magnetických materiálov.

 

 

RNDr. Matej Baláž, PhD. V kategórii Mladý vedecký pracovník – RNDr. Matej Baláž, PhD., z Ústavu geotechniky Slovenskej akadémie vied v Košiciach, za významný inovačný prínos a početné publikácie vo vednej oblasti „mechanochémia“ v roku 2018.

 

 

 

Prof. Ing. Ján Piteľ, PhD.V kategórii Inovátor roka – prof. Ing. Ján Piteľ, PhD., z Fakulty výrobných technológií, Technická univerzita v Košiciach so sídlom v Prešove, za inovatívne technické riešenia v oblasti automatizácie a riadenia strojov a procesov chránené patentmi a úžitkovými vzormi.

 

 

 

Ing. Jozef ZohnV kategórii Technológ roka – Ing. Jozef Zohn, ASKOZVAR, s. r. o., Košice, za zavedenie technológie zvárania trojzložkovým plynom pri zhotovovaní oceľových konštrukcií a prínos v oblasti technológie zvárania na Slovensku.

 

 

 

Prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD.V kategórii Osobnosť medzinárodnej spolupráce – prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD., z Fakulty elektrotechniky a informatiky, Slovenská technická univerzita v Bratislave, za jedinečný prínos pre propagáciu slovenskej vedy na pôde Severoatlantickej aliancie, dlhodobú úspešnosť v získavaní zahraničných grantov a za získanie ocenenia vedeckého programu NATO Veda pre mier a bezpečnosť „Najlepší projekt NATO za posledných desať rokov v oblasti kybernetickej bezpečnosti“.

Ocenenia Vedec roka SR 2018

Ocenenia Vedec roka SR 2018

Partnermi podujatia sú spoločnosti SPPDatalan. Hlavnými mediálnymi partnermi podujatia sú RTVS a VAT – magazín o vede a technike. Mediálnymi partnermi podujatia sú VEDANADOSAH.sk, časopis Quark a Parlamentný Kuriér

Slávnostné odovzdávanie ocenení Vedec roka 2018 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave

Slávnostné odovzdávanie ocenenia Vedec roka SR 2018 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave 

Všetky informácie o podujatí Vedec roka SR 2018 nájdete na webovej stránke www.ncpvat.sk v sekcii Vedec roka SR. Videomedailóny ocenených nájdete na YouTube CVTI SR (v sekcii Vedec roka SR).

Zdroj: Tlačová správa

Foto: Marián Zelenák, NCP VaT pri CVTI SR, portréty z archívu ocenených vedcov 

Uverejnila: MB

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky