Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

VIDEO: Slovenskí vedci – Otokar Grošek (kryptológia)

Matej Pok

V cykle videí Centra vedecko-technických informácií SR naši vedci približujú svoju prácu.

Prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD., je laureátom ceny Vedec roka SR 2018 v kategórií – Osobnosť medzinárodnej spolupráce. Profesor Grošek absolvoval univerzitné štúdium v r. 1973 na Prírodovedeckej fakulte UK so špecializáciou na pravdepodobnosť a matematickú štatistiku. V roku 1974 nastúpil na internú ašpirantúru na Katedru matematiky Elektrotechnickej fakulty SVŠT. Vo svojej kandidátskej práci „Entrópia na algebraických štruktúrach“ študoval súvislosti entropickej teórie a teórie pologrúp. V roku 1987 bol vymenovaný za docenta v odbore matematika a v r. 1998 bol vymenovaný za profesora v odbore aplikovaná informatika. V r. 1984 začal ako prvý v Československu v rámci postgraduálneho štúdia vyučovať predmet Utajovanie informácií vo verejných počítačových sieťach, ktorý navštevovali odborníci z celej ČSSR. Prof. Grošek je jeden zo zakladateľov a koordinátorov stredoeurópskej série konferencií Central European Conference on Cryptology. V rokoch 2013 – 2016 viedol a úspešne dokončil projekt NATO „Secure Implementation of Post-Quantum Cryptography“. V novembri 2018 bol tento projekt vyhodnotený ako najlepší projekt desaťročia vedeckého programu NATO Veda pre mier a bezpečnosť (Science for Peace and Security – SPS) v oblasti kybernetickej bezpečnosti. V roku 2018 získal prof. Grošek v tvrdej zahraničnej konkurencii nový NATO projekt „Secure Communication in the Quantum Era“, kde sa „acceptance rate“ pohybuje na úrovni 10 %. Obidva projekty sa venujú mimoriadne aktuálnej problematike, tzv. postkvantovej kryptografii.

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky