Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Ocenenie Vedec roka SR 2018 v kategórii Technológ roka získal Jozef Zohn

Marta Bartošovičová

Technológ roka 2018 Ing. Jozef Zohn

Ing. Jozef Zohn je medzinárodne uznávaným odborníkom v oblasti zvárania. Absolvoval Strojnícku fakultu Vysokej školy technickej v Košiciach, odbor Strojárstvo, zváranie a povrchová úprava kovov. V tom istom roku začal pracovať v Mostárni Východoslovenské železiarne Košice, kde pôsobil vo funkcii vedúceho technického oddelenia a vo funkcii hlavného zváračského inžiniera. Na tomto poste sa venoval rozsiahlej zváračskej činnosti v oblasti zvárania oceľových mostových konštrukcií, ako aj špecifických výrobných zariadení pre potreby VSŽ Košice (terajšie U. S. Steel).

V roku 1989 prijal ponuku z Výskumného ústavu zváračského v Bratislave, kde nastúpil ako výskumno-vývojový pracovník vo zváraní, skúšobný komisár a zároveň technický expert. V roku 2003 odišiel do spoločnosti Prvá zváračská, a. s.,  Bratislava. Následne v roku 2006 svoju profesionálnu dráhu rozbehol a dodnes naplno rozvíja v spoločnosti ASKOZVAR, s. r. o. – centrum zvárania a výrobných technológií. Svoju profesionalitu dokazuje množstvom certifikátov a osvedčení, ako napríklad Európsky zváračský inžinier (EWE), Medzinárodný zváračský inžinier (IWE), Technológ zvárania plastov (PWT), Vizuálna kontrola (VT 2), Vizuálna kontrola termoplastov (VT-ThP), Vyhodnocovanie rádiogramov zvarových spojov (RT-FAS).

Ing. Jozef ZohnIng. Zohn okrem podnikateľskej činnosti v oblasti zvárania pomáha aj neziskovému sektoru, konkrétne Slovenskej zváračskej spoločnosti. Doposiaľ sa aktívne venuje prednáškovej činnosti v oblasti praktického uplatnenia zvárania. Patrí medzi popredných európskych odborníkov v oblasti zvárania a za prínos v tejto oblasti mu v roku 2015 udelili Medailu akademika Čabelku. Okrem tohto ocenenia získal Čestné uznanie Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností (ZSVTS), Pamätnú plaketu predsedu SZS, Striebornú medailu ZSVTS, Zlatú medailu SZS. Navyše v roku 2017 mu ZSVTS udelil aj ocenenie Propagátor vedy a techniky.

M. BARTOŠOVIČOVÁ: Ocenenie Vedec roka SR v kategórii Technológ roka ste získali za zavedenie technológie zvárania trojzložkovým plynom pri zhotovovaní oceľových konštrukcií a prínos v oblasti technológie zvárania na Slovensku. Odkiaľ čerpáte námety na nové technológie?

J. ZOHN: V tejto dobe sa veľmi často stretávame s neustálymi požiadavkami priemyslu zvyšovať produktivitu a kvalitu. Snažíme sa nájsť prienik medzi všetkými  podnetmi spolupracujúcich spoločností a súčasnými možnosťami vedy. Zdroje týchto skúseností sú najmä na základe aktívnej činnosti v prostredí vedeckých konferencií, akademickej pôdy ako aj v publikovanej vedeckej literatúre.                                                                                       

Všetky články z Vedca roka SR 2018

M. B.: Čím si Vás získalo strojárstvo a konkrétne zváranie?

J. ZOHN: Hlavný zlom nastal už počas štúdiu na vysokej škole. Zváranie je sofistikovaná metóda spájania kovov, kde je stále veľa priestoru pre vedu a výskum. Každým rokom prinášame a priamo aj aplikujeme nové poznatky priamo do výrobného procesu. A nie len tam. V našom centre zvárania a výrobných technológií ASKOZVAR s.r.o. neustále vychovávame
nových zváračov či zváracích odborníkov, ktorí tieto vedomosti dostávajú od nás už pri začiatku ich výcviku či štúdia.

Ocenenie Technológ roka SR 2018 Ing. Jozefovi Zohnovi odovzdal prof. Dušan Petráš, prezident Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností
Ocenenie Technológ roka SR 2018 Ing. Jozefovi Zohnovi odovzdal prof. Dušan Petráš, prezident Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností

M. B.: Na čo treba pamätať pri praktickom uplatnení zvárania?

J. ZOHN: Tak ako aj pri ostatných výrobných technológiách, aj pri zváraní treba neustále dbať na dôkladný prienik výsledkov výskumu na praktické uplatnenie v priemysle. Uplatnenie výskumov vedy do praktickej časti predchádza množstvo nedeštruktívnych a deštruktívnych testov, ktoré treba tiež navrhnúť správne, s ohľadom na technologický celok či aplikáciu výrobkov v jednotlivých odvetviach priemyslu. 

Ocenený Ing. Jozef Zohn - Technológ roka SR 2018

Ocenený Ing. Jozef Zohn – Technológ roka SR 2018

M. B.: Chceli by ste niečo odkázať budúcim študentom Strojníckej fakulty Vysokej školy technickej v Košiciach?

J. ZOHN: Samozrejme, že sme hrdí, že aj naša spoločnosť aktívne spolupracuje s Technickou univerzitou v Košiciach. Študent si musí uvedomiť, že získané vedomosti na škole sú základným pilierom pri jeho nasledujúcej ceste profesijným životom. Prvé neúspechy v praxi rýchlo vystriedajú nezabudnuteľné pocity pri prvom úspešne zvládnutom projekte, kde neraz budú čerpať základné vedomosti z učebných osnov fakulty.

V Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave boli počas oceňovania Vedec roka SR 2018 premietnuté aj videomedailóny ocenených osobností, medzi ktorými bol aj Technológ roka Ing. Jozef Zohn

V Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave boli počas oceňovania Vedec roka SR 2018 premietnuté aj videomedailóny ocenených osobností, medzi ktorými bol aj Technológ roka Ing. Jozef Zohn

M. B.: Čo pre Vás znamená ocenenie Vedec roka SR 2018 v kategórii Technológ roka?

J. ZOHN: Je to krásne ocenenie, ktoré si nesmierne vážim. Toto ocenenie je udelené celej zváračskej komunite v Slovenskej republike. Som rád, že aj takto sa dá priblížiť našej verejnosti, že celoživotná práca v strojárskych technológiách môže byť ocenená a aj týmto smerom sa dá propagovať, že život v oblasti zvárania vie byť vážený.

M. B.: Ďakujem Vám za rozhovor. Aj v mene redakcie Vám blahoželáme k oceneniu.

 

 

Rozhovor pripravila a uverejnila: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Foto: Marián Zelenák, NCP VaT pri CVTI SR a z archívu Ing. Jozef Zohna 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky