Stvárnite svojho vedca – superhrdinu a zapojte sa do súťaže!

02. aug. 2020 • Multidisciplinárne

Stvárnite svojho vedca – superhrdinu a zapojte sa do súťaže!

Radi kreslíte alebo sa venujete grafickému dizajnu? Zapojte sa do výtvarnej a grafickej súťaže v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2020! Téma súťaže je Vedci – superhrdinovia dnešných dní.

Téma je jednotná pre obe súťaže. V rámci nej môžete výtvarne a graficky znázorniť svoj pohľad na vedcov a ich vynálezy, ktoré zachraňujú a uľahčujú naše životy. Vo výtvarnej tvorbe máte možnosť využiť rôznorodé výtvarné techniky, ako je maľba, kresba, koláž, tapiséria, rytina či litografia.

Výtvarná súťaž je určená pre žiakov základných škôl, osemročných gymnázií a žiakov základných umeleckých škôl v Slovenskej republike vo veku od 9 do 16 rokov.

Grafická súťaž je určená pre študentov stredných škôl, vysokých škôl a doktorandov. Vo svojich grafických návrhoch majú možnosť študenti a doktorandi vyjadriť pozitívny dopad vedeckých výskumov na ľudstvo.

Uzávierka oboch súťaží je 2. októbra 2020. Všetky informácie o súťažiach nájdete na stránke www.tyzdenvedy.sk v sekcii Podujatia organizátorov.

Podmienky a kategórie

Do výtvarnej súťaže sa môžu zapojiť všetci žiaci základných škôl, osemročných gymnázií a žiaci základných umeleckých škôl v Slovenskej republike. Vyhlásené sú dve kategórie:

  • kategória  I: žiaci vo veku od 9 do 12 rokov,
  • kategória II: žiaci vo veku od 13 do 16 rokov.

Do  grafickej súťaže sa môžu zapojiť študenti a doktorandi v nasledujúcich kategóriách:

  • kategória I: študenti stredných škôl,
  • kategória II: študenti vysokých škôl a doktorandi.

Súťažné práce možno zasielať do 2. októbra 2020. Všetky podrobné informácie o súťažiach a inštrukcie k zasielaniu prác nájdete na webstránke www.tyzdenvedy.sk v sekciách Výtvarná súťaž a Grafická súťaž.

Obe súťaže sa konajú v rámci TVT 2020, ktorého hlavným organizátorom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR.

(TL)

Súvisiace:

Hore
sutaz FB TVT 2020
FVF 2020
Noc výskumníkov 2020
Veda v CENTRE / Vedecká kaviareň 9/2020
Quark_10/2020
TVT2020 prihlasovanie
Agrofilm
Aurelium - centrum vedy
Quark 25 rokov
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Alergia je neprimeraná reakcia imunitného systému na vonkajšie alergény, ktoré sú súčasťou okolia.
Zistite viac