Projekt výskumu skla Trenčianskej univerzity má úspech

26. nov. 2017 • Technické vedy

Projekt výskumu skla Trenčianskej univerzity má úspech

Skúmaním vzťahov medzi zložením, štruktúrou a vlastnosťami skiel, ale aj vývojom nových druhov priemyselných skiel sa zaoberá Centrum pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá. Ide o jeden z úspešných projektov európskeho rámcového programu pre podporu výskumu a inovácií Horizont 2020, pričom jeho koordinátorom je Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne.

Cieľom Centra je zamerať sa na excelentný výskum a inovácie v oblasti skiel so špecifickými funkčnými vlastnosťami (luminescenčnými, elektrickými, sorpčnými) a povrchovú funkcionalizáciu bežných skiel, modifikáciu ich vlastností a získanie nových funkcionalít. Tvorcovia projektu sú presvedčení, že takéto materiály majú široké použitie, napr. vo výrobe energie z obnoviteľných zdrojov, ich skladovaní, výrobe vysokohodnotných materiálov z odpadov, ale i v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva, v zdravotníctve, napríklad vo vývoji biomateriálov priamo ušitých na mieru pre potreby jednotlivých pacientov.

Centrum pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá sa aktuálne radí medzi jeden z úspešných projektov podporených v rámci výskumného a inovačného programu Európskej únie Horizont 2020. V rámci výskumu skla a jeho špecifických vlastností Trenčianska univerzita koordinuje ďalšie zahraničné univerzity, pričom ich spoločným cieľom je excelentný výskum a inovácie v oblasti skiel so špecifickými vlastnosťami, povrchová funkcionalizácia konvenčných skiel, modifikácia ich vlastností a prideľovanie nových funkcionalít s uplatnením napr. v energetickom, automobilovom priemysle, ako aj v zdravotnej starostlivosti. Autori projektu sú presvedčení, že sklo má omnoho širšie využitie nielen v sklárskom priemysle, ale tiež v automotive segmente či v zdravotníctve.

Medzinárodne etablované Centrum pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá – FunGLASS bolo vytvorené ako upgrade dovtedy existujúceho Centra excelentnosti pre keramiku, sklo a silikátové materiály  (CEKSiM). Hlavným koordinátorom projektu je prof. Ing. Dušan Galusek, DrSc., prorektor pre vedu, výskum a medzinárodné vzťahy Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Partnermi sú renomované európske inštitúcie pod vedením uznávaných osobností v oblasti sklárskeho výskumu: prof. Enrico Bernardo z Univerzity v Padove (Taliansko); prof. Aldo Boccaccini z Inštitútu biomateriálov z Univerzity Friedricha – Alexandra v Erlangene, Nemecko; prof. Alicia Durán z Inštitútu skla a keramiky Španielskeho národného výskumného centra a prof. Lothar Wondraczek z Otto-Schott inštitútu Univerzity Fridricha Schillera v Jene, Nemecko.

Ako uviedol rektor Trenčianskej univerzity Jozef Habánik, ambíciou tímu v koordinácii s partnermi je postupne povýšiť FunGLASS Centrum na úroveň uznávaných vedeckých a inovatívnych lídrov v oblasti jeho výskumného zamerania. Získanie postu akceptovaného pracoviska v medzinárodnom meradle je v zmysle navrhovaného plánu založené nielen na intenzívnych výskumných aktivitách, ale i na aktivitách, ktoré takúto vysoko profesionálnu činnosť podmieňujú, t. j. vybudovaní základných riadiacich štruktúr, vybudovaní a rekonštrukcii priestorov, obstaraní technickej infraštruktúry a v neposlednom rade i aktívnej personálnej politike.

Postupné budovanie Centra predpokladalo vytvorenie 44 nových pracovných miest pre vysokokvalifikovaných výskumníkov a administratívny personál. K zabezpečeniu jeho špičkovej kvality plán nezabúdal ani na vytvorenie podmienok pre príchod vysoko kvalitných pracovníkov zo zahraničia a tréning zamestnancov prostredníctvom stáží a výmenných pobytov na partnerských pracoviskách. Plán na zriadenie medzinárodného doktorandského (PhD.) študijného programu a udeľovania spoločných diplomov predstavuje značný potenciál pre zvýšenie úrovne výchovy a vzdelávania mladých výskumných pracovníkov.

V najväčšom výskumnom a inovačnom programe Európskej únie Horizont 2020 sú k dispozícii financie vo výške takmer 80 mld. eur. Cieľom programu je spájať výskum s inováciami a zaistiť, aby Európa produkovala špičkovú vedu a technológie, ktoré sú hybnou silou hospodárskeho rastu. Z celkových štatistík vyplýva, že program zafinancoval vyše 15 tisíc projektov v celkovej hodnote 26,65 mld. eur.

V rámci slovenských subjektov boli z hľadiska objemu pridelených finančných prostriedkov najúspešnejšie: Energochemica Trading a. s., Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne a Farma Oborin s. r. o. Rektor Trenčianskej univerzity Jozef Habánik toto hodnotenie považuje za povzbudenie a motiváciu pre ďalšie dobré a inovatívne nápady a dodáva, že „aj menšia univerzita vie byť excelentná v medzinárodnom meradle, pokiaľ sa vie efektívne špecializovať na užšie oblasti výskumu.“

Slovenské organizácie mali úspešných 231 projektov, čo je 1,53 % z celkového počtu. Na excelentný výskum a rôzne vedecké projekty tak dokázali získať 74,27 mil. eur, pričom prvých 5 najúspešnejších organizácií zo Slovenska získalo polovicu celého príspevku.

 

Zdroj a foto

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com

Uverejnila: VČ

 

Súvisiace:

Hore
QUARK
Aurelium - centrum vedy
TVT 2019
Prechod VK na VND - jeseň
výtvarná súťaž TVT 2019
Veda v Centre
Publikácie Veda v CENTRE
kúpa časopisov jún 2016
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
TAG Slovenská veda
banner záhrady
Agrofilm 2019
Zaujímavosti vo vede
Starnutie populácie má vážny vplyv na dôchodkový systém.
Zistite viac