Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Zem potrebuje dážďovky. Významne prispievajú k celosvetovej produkcii potravín

VEDA NA DOSAH

Nová štúdia preukázala, že prítomnosť týchto malých živočíchov v pôde je dôležitá pre udržateľné globálne poľnohospodárstvo.

Dážďovky sú kľúčové pri odbúravaní organických materiálov. Svojimi chodbičkami prevzdušňujú pôdu a zabezpečujú dostatok kyslíka pre aeróbne baktérie a rozklad odumretých častí rastlín. Zdroj: iStockphoto.com

Dážďovky sú kľúčové pri odbúravaní organických materiálov. Svojimi chodbičkami prevzdušňujú pôdu a zabezpečujú dostatok kyslíka pre aeróbne baktérie a rozklad odumretých častí rastlín. Ilustračný obrázok. Zdroj: iStockphoto.com

Po daždi vyliezajú zo zeme a v hojnom množstve ich môžeme vidieť na chodníkoch. Väčšina z nás ich vníma ako samozrejmosť, pre záhradkárov sú však títo malí pomocníci doslova podkladom. Usilovne premieňajú kompost na výživný humus, ktorý slúži ako vynikajúce hnojivo. Ich pôsobenie sa však neobmedzuje len na malé lokálne záhrady.

Ako ukazujú výsledky najnovšej štúdie vedcov z Coloradskej štátnej univerzity (Colorado State University), dážďovkám vďačíme za 6,45 percenta svetovej úrody obilnín a za 2,3 percenta úrody strukovín. To je viac ako 140 miliónov ton globálnej celosvetovej produkcie potravín, uvádzajú vedci okolo agroekológa Stevena Fonteho v časopise Nature Communications.

Najlepší záhradník

Dážďovky sú kľúčové pri odbúravaní organických materiálov. Svojimi chodbičkami prevzdušňujú pôdu a zabezpečujú dostatok kyslíka pre aeróbne baktérie a rozklad odumretých častí rastlín. Starajú sa tak o dobrú štruktúru pôdy aj o lepšiu dostupnosť živín pre rastliny. Taktiež sa preukázalo, že podporujú produkciu hormónov, ktoré podporujú rast rastlín, a pomáhajú vegetácii brániť sa pred patogénnymi činiteľmi v pôde.

Vplyv na poľnohospodársku produkciu

Napriek týmto poznatkom je potenciálny prínos dážďoviek a iných užitočných organizmov žijúcich v zemi na celosvetovú poľnohospodársku produkciu málo známy, pričom tieto informácie majú zásadný význam pre rozvoj nových a udržateľných agroekologických stratégií. Fonte a jeho kolegovia analyzovali globálne mapy výskytu dážďoviek, vlastností pôdy, úrovne hnojív a výnosov plodín, aby vyplnili túto medzeru v znalostiach. Porovnávali štyri obilniny (ryžu, kukuricu, pšenicu a jačmeň) a celý rad strukovín vrátane sóje, hrachu, cícera, šošovice a lucerny.

Z globálneho hľadiska majú dážďovky podľa štúdie najväčší vplyv na produkciu obilnín v južných oblastiach sveta: v subsaharskej Afrike sa podieľajú na úrode obilnín 10 percentami a v Latinskej Amerike a Karibiku 8 percentami. Podľa autorov majú dážďovky a iné červy v týchto oblastiach väčší prínos, keďže tamojší poľnohospodári spravidla používajú menej hnojív a pesticídov. Namiesto toho sa viac spoliehajú na organický materiál bohatý na dážďovky, ako je hnoj a zvyšky úrody.

Odhadovaný prírastok obilnín v Európe a vo východnej a v juhovýchodnej Ázii je 7,4 percenta, čo je číslo nad celosvetovým priemerom. Vedci to vysvetľujú veľkým výskytom dážďoviek v tamojších pôdach, pravdepodobne vplyvom nízkych hodnôt pH. Absolútny príspevok je tu s viac ako 40 miliónmi ton produkcie obilnín najvyšší.

„Pôdy sú ešte stále obrovskou čiernou skrinkou, ktorej celkom nerozumieme.“
Agroekológ Steven Fonte

Polovica svetovej biodiverzity je v pôde

„Ak budeme pôdy obhospodarovať udržateľnejším spôsobom, môžeme túto biodiverzitu lepšie využiť a vytvoriť udržateľnejšie agroekosystémy,“ povedal Fonte. Poukázal aj na iné štúdie, ktoré ukázali, že v pôde sa nachádza polovica svetovej biodiverzity. Je to o polovicu viac v porovnaní s pôvodným odhadom, ktorý bol približne 25 percent. „Pôda je jednoducho komplexným biotopom,“ pokračoval agroekológ. „Doteraz však bola len veľmi malá snaha pochopiť, aký vplyv má táto biodiverzita na svetové výnosy plodín.“

Vplyv na sucho a eróziu

Podľa agroekológa Fonteho by tieto informácie mohli mať vplyv aj na snahy o zmiernenie sucha a erózie v budúcnosti. Dážďovky napríklad zlepšujú pórovitosť pôdy, a tým aj absorpciu a zadržiavanie vody. Autori sú však proti vysádzaniu dážďoviek v miestach, na ktorých sa nevyskytujú. Skôr by sa malo lepším manažmentom pôdnej biológie na miestach, na ktorých už živočíchy žijú, zabezpečiť zvýšenie poľnohospodárskej produktivity a znížiť našu závislosť od agrochemikálií. Podľa Fonteho sú pôdy obrovskou čiernou skrinkou, ktorú treba ešte prebádať, aby sme dokázali naplno využiť ich potenciál.

Zdroj: Spektrum.de

(zh)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky