Značka: pôda

VIDEO: Klimatické zmeny v poľnohospodárstve

Vedkyne Zita Izakovičová a Jana Špulerová hovoria aj o tom, ako sa dá riešiť negatívny vplyv otepľovania na pôdu a...

| VEDA NA DOSAH
13Jan
Vinohrad či pasienok? Zarastajú? A je to vidieť aj z vesmíru
Prednáška | celé Slovensko

Vinohrad či pasienok? Zarastajú? A je to vidieť aj z vesmíru

BESEDY: Mladí vedci SAV Úbytok aktívne využívanej poľnohospodárskej pôdy je výrazný najmä po zmene poľnohospodárskej politiky po roku 1989. Táto...

23Nov
AGROLESNÍCTVO – Príležitosť pre európsku krajinu a poľnohospodárstvo
Konferencia | Turová

AGROLESNÍCTVO – Príležitosť pre európsku krajinu a poľnohospodárstvo

Konferencia je záverečným vyústením medzinárodného vzdelávacieho projektu AGFOSY: Agrolesnícke systémy - príležitosť pre európsku krajinu a poľnohospodárstvo, v ktorom je...

Klimatické zmeny výrazne ovplyvnia pestovanie pšenice, tvrdia českí vedci

Ak nebudú v blízkej dobe prijaté opatrenia k zmierneniu klimatických zmien, svet bude čeliť epizódam sucha. Suchá ovplyvnia viac ako...

| Denisa Koleničová

Výroba vína Alibernet s použitím jablčno-mliečnej fermentácie

Jablčno-mliečna fermentácia a jej rozšírenie je jednou z charakteristík vinifikácie červených vín. Stabilite vína totiž pomáha odstránenie kyseliny jablčnej. „Význam jablčno-mliečnej...

| VEDA NA DOSAH

Video: Radón v životnom prostredí – meranie, riziká a aplikácie

V tejto vedeckej kaviarni sme sa venovali rádioaktívnemu plynu. Je všade okolo nás, napriek tomu sa o ňom hovorí len málo. Dozvedeli sme...

| VEDA NA DOSAH

Bukové ekosystémy a riziko sucha

Vedeli ste, že buk je odolný voči suchu vďaka hlbokým koreňom? Rôzne dreviny sú totiž odlišné, čo sa týka náročnosti...

| VEDA NA DOSAH

Ako bojovať proti znečisteniu pôd

Jedným z najzávažnejších problémov a zároveň najväčšou výzvou dneška je narastajúce znečistenie pôd ťažkými kovmi. Ak sú rastliny pestované na takýchto pôdach,...

| VEDA NA DOSAH

Všetko pre záchranu lúk a pasienkov

K prioritám európskych krajín patrí udržanie priaznivého stavu biotopov a druhov európskeho významu. Predovšetkým mnohé travinno-bylinné biotopy (najmä kosené lúky...

| VEDA NA DOSAH

Drobná sakrálna architektúra v kultúrnej krajine Spiša

Krajina pre človeka neznamená len okolie, v ktorom žije, ale má taktiež duchovný význam a dimenziu. Najtypickejšími drobnými sakrálnymi stavbami,...

| VEDA NA DOSAH