Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

PODCAST: Podarí sa stabilizovať rast ľudskej populácie?

Lenka Dudlák Sidorová

Neustále narastajúci konzum, klimatické zmeny a udržateľnosť života ako takého apeluje okrem iného aj na stabilizáciu rastu ľudskej populácie.

Titulný obrázok podcastu Veda na dosah, Zdroj: CVTI SR

Zdroj: CVTI SR

Všetky moderné a postmoderné spoločnosti zažívajú dynamické starnutie obyvateľstva, spôsobené nižšou pôrodnosťou a predlžovaním života za prítomnosti zvyšovania veku početnejších generácií. Na túto skutočnosť sa dá pozerať pozitívne aj negatívne, záleží na problematike, ktorú chceme riešiť, a optike pohľadu.

Úplne prvou krajinou, ktorá začala prechádzať demografickou tranzíciou (revolúciou), a bola tak konfrontovaná s procesom demografického starnutia, bolo Francúzsko. K zmene systému demografickej reprodukcie postupne dochádzalo viac ako jedno storočie. Na druhej strane napríklad v ázijských krajinách sa takáto demografická zmena realizovala po druhej svetovej vojne, často pritom trvala len pár desaťročí.

Slovensko nebolo výnimkou a predmetné posuny v reprodukčnom správaní sa tu odohrávali približne od konca 19. storočia do 50. rokov. K ďalším výrazným dynamicky prebiehajúcim a v mnohých aspektoch historicky jedinečným transformačným zmenám demografickej reprodukcie prichádza v našom priestore od začiatku 90. rokov.

Kedy dôjde k demografickej tranzícii aj v subsaharskej Afrike? Ako dlho to môže trvať? Ako sa mení štruktúra slovenskej spoločnosti? Ako sa vyvíja rozvodovosť Slovákov a Sloveniek? Ako sa darí čeliť zmenám rómskej populácie? Na tieto, ale aj rôzne iné demografické otázky sa pokúsime odpovedať v podcaste Veda na dosah.

Doc. RNDr. Mgr. Branislav Šprocha, PhD., je samostatný vedecký pracovník Centra spoločenských a psychologických vied SAV. Vo svojom výskume a vo svojej práci sa dlhodobo venuje problematike populačného vývoja Slovenska a jeho regiónov, transformácii reprodukčného správania a populačných štruktúr po roku 1989, problematike demografického obrazu rómskeho obyvateľstva na Slovensku a tiež konštrukcii populačných a odvodených prognóz. Od roku 2007 je vedeckovýskumným pracovníkom Výskumného demografického centra pri INFOSTAT-e a od roku 2009 vedeckým pracovníkom Prognostického ústavu Centra spoločenských a psychologických vied SAV. V roku 2015 sa stal vedúcim Výskumného demografického centra.

Všetky podcasty sú dostupné na stránke vedanadosah.sk, na YouTube CVTI SR a cez aplikácie na streamovanie hudby SpotifyApple Podcasts a ďalšie.

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky