Značka: demografia

Pandémia výrazne skrátila strednú dĺžku života na Slovensku

Od začiatku 90. rokov až do roku 2019 sa život Slovákov a Sloveniek v podstate kontinuálne predlžoval.

| VEDA NA DOSAH

PODCAST: Ako sa vyvíja zamestnanosť na pozadí demografických a štrukturálnych zmien?

Príčinou súčasných problémov financovania zdravotníctva a iných oblastí je nedostatočná sociálna politika.

| Lenka Dudlák Sidorová

PODCAST: Podarí sa stabilizovať rast ľudskej populácie?

Neustále narastajúci konzum, klimatické zmeny a udržateľnosť života ako takého apeluje okrem iného aj na stabilizáciu rastu ľudskej populácie.

| Lenka Dudlák Sidorová

Starneme a máme menej detí. Správa o demografii potvrdila známe fakty

Podľa správy o vplyve demografických zmien v Európe sa dožívame čoraz vyššieho veku a predlžuje sa tiež obdobie života, ktoré prežijeme v...

| Marta Bartošovičová

Demografické scenáre pre EÚ do roku 2060: Migrácia, populácia a vzdelávanie

Za posledné desaťročia sa EÚ formovala populačným rastom, ale v súčasnosti jej obyvateľstvo starne. Spoločne so Severnou Amerikou a východnou...

| VEDA NA DOSAH

Čo všetko treba v rámci príprav na dôchodok

Súčasná demografická situácia prináša zvýšený podiel ľudí v staršom veku a potrebu venovať pozornosť kvalite ich života. Z psychologického hľadiska možno proces starnutia...

| VEDA NA DOSAH
27Sep
Prednáška | Bratislava

Veda v CENTRE: Dôchodkový systém na Slovensku… (2018-09)

Dôchodkový systém na Slovensku: problémy, výzvy a perspektívy   Hosť: doc. Mgr. Igor Melicherčík, PhD.z Katedry aplikovanej matematiky a štatistiky Fakulty...

Najnovšia správa EÚ o primeranosti dôchodkov. Chudoba hrozí až vyše 18 % starších ľudí

Správu o primeranosti dôchodkov každé tri roky vypracúva Európska komisia a Výbor pre sociálnu ochranu. V ročníku 2018 sa analyzuje,...

| VEDA NA DOSAH

Trendy starnutia obyvateľstva v EÚ

Starnutie obyvateľstva je dlhodobý trend, ktorý sa v Európe začal pred niekoľkými desaťročiami. Tento trend sa prejavuje v zmenách vekovej...

| VEDA NA DOSAH

Do roku 2035 sa očakáva nárast pôrodnosti i strednej dĺžky života

Demografi z Univerzity Komenského vydali unikátnu publikáciu o doterajšom a budúcom vývoji jedenástich najväčších miest Slovenska. Hoci odborníci očakávajú nárast plodnosti,...

| Marta Bartošovičová