Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

PODCAST: Prejavy našich génov vieme vedome ovplyvňovať

Lenka Dudlák Sidorová

Rodičia na svoje potomstvo prenášajú gény, ktoré sú zodpovedné za znaky a vlastnosti. Avšak o tom, kedy a ako sa tieto gény prejavia, rozhodujú epigenetické mechanizmy.

Titulný obrázok k podcastu Veda na dosah, Zdroj: CVTI SR

Zdroj: CVTI SR

Epigenetické mechanizmy sú ovplyvňované naším životným štýlom, tým pádom ich vieme do veľkej miery vedome ovplyvňovať.

K najdôležitejším patrí metylácia DNA, ktorá tým, že vypína rôzne gény, môže viesť k značnej odlišnosti jedincov s rovnakou genetickou výbavou. Napríklad o tom, či sa vyliahne včela robotnica alebo nová včelia kráľovná, rozhoduje strava, akou je kŕmená larva.

Veľkú úlohu zohráva aj to, ako sa rodičia správajú k svojim deťom. „Ukázalo sa, že materská starostlivosť predstavuje dôležitý externý faktor, ktorý mení v mozgu myšacieho potomka „nastavenie génov“, čo sa u dospelého jedinca môže prejaviť napríklad znížením hladiny stresových hormónov v krvi,“ povedala v rozhovore profesorka Miadoková.

Rovnako traumatické zážitky našich predkov zanechávajú „molekulárne jazvy“ na DNA ďalších generácií, preto je dôležité, ako sa k sebe my ľudia správame.

Dokážeme prejavy svojej genetickej výbavy ovplyvňovať aj počas života? Vieme životným štýlom spomaliť starnutie? Akú úlohu hrá epigenetika pri nádorových ochoreniach? Môžu sa naše pľúca prispôsobiť znečistenému ovzdušiu? Odpovede na tieto, ale i mnohé ďalšie otázky sa dozviete v podcaste Veda na dosah.

Prof. RNDr. Eva Miadoková, DrSc., je od roku 1969 členkou Katedry genetiky PRIF UK, kde pôsobila najprv ako interná doktorandka, docentka a od roku 2001 ako profesorka. Pôsobila taktiež ako prodekanka pre zahraničné vzťahy PRIF UK. Ako vedecko-pedagogická pracovníčka sa primárne špecializuje na genetickú toxikológiu. Viedla desiatky bakalárskych, magisterských a doktorandských prác. V oblasti vedeckého výskumu sa venuje štúdiu molekulárnych mechanizmov účinku prírodných látok a ich antimutagénnym a karcinogénnym potenciálom. So svojím vedeckým tímom publikovala desiatky vedeckých článkov vo významných zahraničných vedeckých časopisoch, ktoré boli citované vyše tisíckrát.

Všetky podcasty sú dostupné na stránke vedanadosah.sk, na YouTube CVTI SR a cez aplikácie na streamovanie hudby SpotifyApple Podcasts a ďalšie.

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky