Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

PODCAST: Na poplach nebijú len včely, ale aj ďalšie vzácne opeľovače

Alžbeta Králiková

Zoológ a ochranár Marek Semelbauer rozpráva o živote hmyzu, ale aj o tom, ako doň zasahuje človek.

Ilustračný banner k podcastu. Na obrázku je včela na kvete prvosienky. Zdroj: CVTI SR

Zdroj: CVTI SR

S príchodom leta sa všade vôkol nás vyskytuje čoraz viac hmyzu. Nehovoríme iba o komároch či muchách, ktoré sú preň typické, ale aj o množstve rôznych opeľovačov, ktorých druhy bežne nedokážeme ani rozlíšiť či nazvať. Niet divu, keďže hmyz je najpočetnejšou skupinou živočíchov.

Pravdou však je, že aj hmyz bojuje o prežitie. Mnoho druhov je na pokraji vyhynutia a ich počet výrazne klesá, čo sa odráža na celom ekosystéme. Príčin tohto problému je viacero, napríklad klimatická zmena, ale aj ľudská činnosť, konkrétne naše konanie v pôdohospodárstve a pri obrábaní pôdy. Máme však aj pozitívne príklady hmyzej populácie. Nájdeme ich najmä v okolí lúk, priestranstiev bez veľkej pôdohospodárskej produkcie, a paradoxne často i v mestách.

O živote hmyzu, jeho druhoch, výskyte, problémoch či správaní, ale aj o správaní sa človeka voči nemu nám porozpráva odborník na hmyz Mgr. Marek Semelbauer, PhD., v podcaste Veda na dosah.

Mgr. Marek Semelbauer, PhD., pôsobí v Ústave zoológie SAV v Bratislave. Venuje sa rôznym skupinám hmyzu, predovšetkým dvojkrídlovcom, ich ekológii, morfológii a taxonómii. V rámci dizertačnej práce sa zaoberal muchami čeľade Lauxaniidae, kde popísal jeden nový druh a po prvýkrát určil z územia Slovenska vyše 10 druhov hmyzu vrátane hospodársky významných škodcov, ako je vrtivka orechová. V spolupráci s BROZ – Bratislavské regionálne ochranárske združenie – a DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie – sa venuje monitoringu opeľovačov vo viacerých lokalitách západného Slovenska vrátane mestského prostredia, lužných lesov, suchých trávnikov a pasienkov. Výsledky monitoringu sa môžu následne využiť tiež v odporúčaniach pre manažment chránených území.

Všetky podcasty sú dostupné na stránke vedanadosah.sk, na YouTube CVTI SR a cez aplikácie na streamovanie hudby SpotifyApple Podcasts a ďalšie.

(GL)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky