Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Českí vedci vytvorili mapy, ktoré pomôžu predpovedať príčiny narušenia lesov

VEDA NA DOSAH

Mapy umožnia lepšie predvídať zmeny v lesoch na celom svete. Na detekciu disturbančných režimov vedci použili dáta s letokruhmi stromov.

Hynutie lesa

Ilustračný obrázok. Zdroj: iStockphoto.com

Tropické lesy budú v budúcnosti podľa predpovedí vedcov viac sužované požiarmi a veternými búrkami. V severských lesoch bude oheň pravdepodobne zohrávať menšiu úlohu, väčší vplyv budú mať škodcovia a choroby.

Toto je jeden zo záverov štúdie vedcov z Botanického ústavu AV ČR, ktorí vytvorili mapy súčasných aj budúcich príčin narušenia lesa. Vďaka mapám bude možné lepšie predvídať zmeny v lesoch na celom svete.

Stratégie zmierňujúce dosahy klimatických zmien

Lesy neustále narúšajú požiare, vietor, škodcovia, choroby či zosuvy pôdy. Tieto narušenia (disturbancie) majú zásadný vplyv na kolobeh uhlíka, druhovú bohatosť lesov a zásoby vody.

S prebiehajúcou klimatickou zmenou sa navyše mení frekvencia výskytu a intenzita rôznych typov disturbancií. Znalosť všetkých príčin a súvislostí má pritom veľký význam pre vytváranie stratégií zmierňujúcich dosahy klimatických zmien a adaptovanie sa na ne.

„Doteraz nebolo vo svetovom meradle opísané, akú úlohu zohrávajú jednotlivé typy disturbancií v rozličných častiach sveta. Poznatky boli skôr útržkovité, založené prevažne na krátkodobých pozorovaniach na malom území. Naším cieľom bolo zhromaždiť čiastkové informácie a identifikovať rôzne kombinácie klímy, prostredia a charakteristiky lesa určujúce, aký typ disturbancie sa bude vyskytovať v rozdielnych častiach sveta,“ hovorí Jan Altman, hlavný autor štúdie z Botanického ústavu AV ČR.

Mapa rizika

Vedci získali dáta zo všetkých kontinentov a biómov štúdiom výsledkov niekoľkých stoviek prác, publikovaných v minulosti. Na základe toho zostavili mapu rizika jednotlivých typov disturbancií.

Do mapy zahrnuli klimatické predpovede, pomocou ktorých potom modelovali ich budúci posun v globálnom meradle, ale aj na menších úrovniach kontinentov a jednotlivých krajín. Pracovali pritom s dvomi scenármi otepľovania planéty – o 2 a 4 stupne Celzia.

Letokruhy stromov ako nástroj detekcie

„Naše výsledky ukazujú rýchlosť posunu disturbancií v podmienkach klimatických zmien a poskytujú všetkým expertom, ktorí sa podieľajú na vytváraní stratégií na zmiernenie odumierania lesov vplyvom meniacej sa klímy, štandardizované dáta s vysokým rozlíšením,“ dopĺňa Pavel Fibich, spoluautor štúdie z Botanického ústavu AV ČR.

Pri vytváraní máp vedci pracovali najmä so záznamami z letokruhov stromov. Tie sú jediným zdrojom, ktorý poskytuje súčasne relatívne dlhú dĺžku záznamu (storočia až tisícročia) a veľmi vysoké časopriestorové rozlíšenie. Dáta z letokruhov tak predstavujú presný nástroj na detekciu historických disturbančných režimov.

Zdroj: TS Botanický ústav AV ČR

(zh)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky