Značka: AV ČR

Českí vedci riešia miliardy rokov starú záhadu regulácie fotosyntézy v baktériách

Objav by mohol v budúcnosti pomôcť pri produkcii cenných látok závislých od fotosyntézy.

| VEDA NA DOSAH

Českí vedci opísali nový mechanizmus syntézy hlavného protistresového proteínu

Ich poznatky o tvorbe proteínu ATF4, čo je hlavný bojovník s bunkovým stresom, prispejú k vývoju nových liečebných terapií.

| VEDA NA DOSAH

Českí vedci útočia na limity molekulárnej pamäte a otvárajú dvere vývoju molekulárnych čipov

Súčasný objav umožňuje molekulu cielene a selektívne prepínať medzi troma stavmi podľa podmienok, ktoré si vedci sami zvolia.

| VEDA NA DOSAH

Výskum v Česku ukázal, že kliešte v mestských parkoch sú infikované viac ako tie v prírode

Výsledky ukázali, že s infikovanými kliešťami sa môžeme stretnúť častejšie v mestských parkoch, v lesoparkoch a na záhradách.

| VEDA NA DOSAH

Unikátne párenie termitov pred 40 miliónmi rokov sa uchovalo v jantári

Českí vedci objavili vzácnu skamenelinu náhodou v internetovom obchode pre zberateľov.

| VEDA NA DOSAH

Premet vpred: deti sa ho naučia až v škole, embryá parazitických rýb ho musia ovládať hneď po narodení

Lopatky dúhové sú rozšírené vo východnej Ázii, predovšetkým v Číne a Japonsku, kde parazitujú na tamojších lastúrnikoch.

| VEDA NA DOSAH

Vedcom sa podarilo ovládnuť chemické reakcie na úrovni jedinej molekuly pomocou svetla

Na procese, ktorý otvára novú kapitolu výskumu v oblasti fotochémie, sa podieľala aj Akadémia vied Českej republiky.

| VEDA NA DOSAH

Do lesov zasiahnutých podkôrnikovou kalamitou sa vrátili desiatky ohrozených druhov

Podľa českých vedcov sa lesy zotavujú a poskytli nový životný priestor aj kriticky ohrozeným druhom živočíchov a rastlín.

| VEDA NA DOSAH

Embryá mlokov horských sú nečakane odolné voči extrémnym teplotám

Vysoká teplota okolitého prostredia môže mať na prežitie mlokov v raných štádiách vývoja prekvapivo aj pozitívny vplyv.

| VEDA NA DOSAH

Unikátny magnetický nanografén v tvare motýľa kombinuje dva koncepty vzniku magnetizmu

Medzinárodný tím vedcov vedený českými fyzikmi ako prvý dokázal detegovať jeho magnetický signál.

| VEDA NA DOSAH