CVTI SR, Prednáška /

Rozmanitosť vtáctva na Slovensku

Banner k Vede v CENTRE - séria na tému životné prostredie - Rozmanitosť vtáctva na Slovensku. Prednášajúci Mgr. Radovan Václav, PhD.

Toto podujatie už prebehlo.

Anotácia:

Vtáctvo Slovenska, kde jedinci iba mizivého percenta druhov ostávajú permanentne vo svojich domovských okrskoch, je integrálnou súčasťou globálneho spoločenstva vtákov – so všetkými negatívami a pozitívami, ktoré z toho vyplývajú. V prvej časti prednášky sa zameriame na vtáčiu faunu Slovenska a unikátnosť konkrétnych druhov vtákov z pohľadu rôznych konceptov, a to evolučného, ochranárskeho, ekosystémového, ale i z pohľadu kultúrneho dedičstva našej krajiny. Vtáctvo ako jedna z najmobilnejších častí živej prírody plní dôležité ekologické funkcie v kolobehu živín a energie, a prostredníctvom rôznych ekosystémových služieb významne ovplyvňuje aj úspešnosť hospodárstva krajín a kvalitu života ľudí.

Záznam z podujatia je dostupný na YouTube Veda na dosah – CVTI SR

O prednášajúcom:

Mgr. Radovan Václav, PhD., pôsobí v Ústave zoológie Slovenskej akadémie vied. Vo svojom výskume sa zaoberá rôznymi otázkami z okruhu biológie a ochrany vtákov, ako aj z okruhu ekológie parazitov a patogénov živočíchov. Okrem vtákov skúma vybrané otázky ekológie aj na iných skupinách stavovcov, akými sú plazy (napr. jašterica zelená) a cicavce (napr. svišť vrchovský). Svoju doktorandskú prácu o reprodukčnej ekológii vrabca domového riešil v spolupráci s Dr. Herbertom Hoiom v Ústave Konrada Lorenza Rakúskej akadémie vied (KLIVV, OeAW) vo Viedni. Postdoktorálny pobyt absolvoval v Experimentálnom ústave pre arídne zóny Španielskej akadémie vied (EEZA, CSIC) v Almeríi v spolupráci s Dr. Franciscom Valerom. S Dr. Valerom a jeho kolegami rieši rôzne výskumné otázky ekológie vtákov (najmä krakle belasej) a ekológiu ich parazitov a patogénov. S Dr. Martinom Šálkom z Akadémie vied ČR spolupracuje v otázkach aplikovanej ochrany vtáctva poľnohospodárskej krajiny.