Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Ako rozpoznať nebezpečné vírusy u exotických vtákov

VEDA NA DOSAH

ukážka infikovaného vtáka

Vírusy ako „Avian polyoma virus“ (APV) a „Psittacine beak and feather disease“ (PBFD) môžu zapríčiniť smrť postihnutých exotických vtákov a tým aj citovú a ekonomickú stratu pre chovateľov. Preto je dôležitá preventívna kontrola chovných jedincov. Vzhľadom na pozorovaný nárast výskytu BFDV je dôležité, aby chovatelia izolovali a testovali nových jedincov a zabránili tak šíreniu vírusu v chovoch.

V práci s názvom Molekulárna detekcia a stanovenie výskytu vybraných vírusových ochorení v chovoch exotických vtákov sa autori Jarmila Bíla, Andrej Dudáš a Marcela Bieliková (Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej biológie) zamerali na detekciu dvoch najzávažnejších vírusových ochorení APV a PPBFD u exotických vtákov odchovaných v zajatí na Slovensku, v Českej republike, Maďarsku a Srbsku. „APV patrí medzi polyoma vírusy a prvý raz bol popísaný v USA a Kanade u anduliek, preto bol nazývaný ´budgerigar fledgling disease virus´. Príznaky ochorenia sú variabilné a u mladých vtákov dochádza ku skrátenému priebehu ochorenia. Medzi symptómy patrí abnormálny vývoj peria, zmeny sfarbenia kože, zakrpatený vzrast, ascites (tekutina v bruchu) a zväčšenie pečene. Infekcia APV nemusí byť letálna, v niektorých prípadoch sa ochorenie navonok neprejavuje vôbec alebo je len narušená tvorba peria,“ uvádzajú.

Podobným ochorením, ktoré zasahuje perie, a tým pádom má podobné príznaky, je podľa odborníkov PBFD. „Je zapríčinené vírusom ´Beak and feather disease virus´ (BFDV) a prvý raz bolo popísané u austrálskych kakadu, preto sa väčšina výskumu sústreďuje na austrálske izolácie. Doteraz je to najvýznamnejšie rozšírené infekčné ochorenie medzi papagájmi. Začiatok choroby je charakterizovaný letargiou, depresiou a nechuťou do jedla. Klinické symptómy sa vyznačujú stratou váhy, dystrofiou, stratou peria a v niektorých prípadoch deformáciou zobáka,“ uvádza kolektív autorov.

So svojou prácou sa zapojili do XI. ročníka Interaktívnej Konferencie Mladých Vedcov 2019 Preveda.

Ako ešte spresňuje Jarmila Bíla, sledovali výskyt ochorenia a zároveň na detekciu museli zaviesť najvhodnejšiu metodiku. „Porovnávali sme real time PCR so štandardnou PCR. U APV bolo veľmi nízke percento výskytu. U ochorenia PBFD sme zaznamenali za posledné roky aj nárast. Pri detekcii PBFD sme mali problém s jedným druhom vtákov (Alisterus scapularis), kde sme zaznamenávali aj nešpecifický (falošný) fragment, u tohto druhu sme museli zaviesť aj restrikčnú analýzu (tou sme odlíšili falošný signál).“

Podľa výsledkov, ktoré autori práce zistili, konštatujú, že PBFD sa v priebehu rokov viac rozširuje. Aj preto je dôležité, aby chovatelia/majitelia vtákov robili potrebné testy a zároveň je významné aj zavedenie restrikčnej analýzy do diagnostického protokolu, aby sme predišli falošným signálom.

„Najväčší význam majú výsledky pre chovateľov/majiteľov exotických vtákov. Oba vírusy môžu zapríčiniť smrť postihnutých jedincov, preto je dôležitá preventívna kontrola chovných jedincov, aby nedochádzalo k citovým aj ekonomickým stratám. Výskyt PBFD narastá, preto je dôležité, aby chovatelia izolovali a testovali nových jedincov a zabránili tak šíreniu vírusu v chovoch,“ podotkla Jarmila Bíla.

*********************************************

Občianske združenie Preveda už roky organizuje konferenciu pre mladých výskumných pracovníkov zameranú na vybrané obory chemických a prírodných vied ako biochémia a molekulová biológia; biotechnológia a potravinárska technológia; analytická chémia; organická, bioorganická, farmaceutická chémia, farmakológia a toxikológia; environmentalistika a tiež biomedicínska fyzika, matematické modelovanie, bioštatistika, biometria.

Poskytuje tak možnosť jednoduchým spôsobom prezentovať prácu mladých vedcov, prináša interaktívnu diskusiu na odborné témy a dáva príležitosť získať plnohodnotnú publikáciu príspevkov v recenzovanom zborníku konferencie. „Veríme, že sa nám s vašou pomocou podarí týmto projektom naštartovať cyklus konferencií, ktorých obsah a vysoká výpovedná úroveň napomôžu k udržaniu vzdelanostnej úrovne, ako i k zefektívneniu štúdia mladej vedeckej obce,“ uvádzajú organizátori.

Informácie a ilustráciu poskytla: Jarmila Bíla

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky