CVTI SR, Prednáška / celé Slovensko

Robot v interakcii s človekom

Banner k podujatiu Veda v CENTRE na tému Robot v interakcii s človekom. Prednášajúci: Ing. Ján Magyar, PhD.

Toto podujatie už prebehlo.

O prednášajúcom:

Ing. Ján Magyar, PhD., je informatik a pracuje na Katedre kybernetiky a umelej inteligencie Fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach. Vo výskume sa venuje problematike používania umelej inteligencie pre prispôsobovanie správania inteligentných riešení, používania umelej inteligencie vo vzdelávaní a sociálnej robotike. Na Technickej univerzite v Košiciach vyštudoval informatiku a doktorský titul získal v programe inteligentných systémov. V roku 2018 sa podieľal na vývoji komunikačného robota pre seniorov v Japonsku v laboratóriu Hiroshiho Ishigura, jedného z najvýznamnejších svetových vedcov v oblasti sociálnej robotiky.

Anotácia:

Roboti a stroje, ktoré dokážu myslieť sú neoddeliteľnou súčasťou vedeckej fantastiky od začiatku tohto žánra. Veľký počet literárnych a filmových diel podnietil očakávania vo vývoji stroja, ktorý vo svojom správaní úplne napodobňuje človeka a slúži ako jeho spoločník a pomocník. Iné diela však zobrazujú robotov ako potenciálnu hrozbu pre spoločenstvo alebo aj celé ľudstvo. V posledných rokoch vidíme rýchle rozšírenie moderných riešení, ktorými približujeme realitu vedeckej fantastike. Roboti a počítače dokážu vďaka metódam umelej inteligencie ponúkať funkcionalitu a správanie, o ktorých by sme si pred niekoľkými rokmi mysleli, že sú za hranicami technologických možností. Je vôbec potrebné, aby naši robotickí spoločníci vyzerali ako ľudia? Aké sú najväčšie výzvy počas vývoja sociálnych robotických systémov? Aké sú etické otázky pri implementácii a používaní sociálnych robotov? Ako vnímajú robotov v rôznych kútoch sveta? Ako sa budú využívať roboti v každodennom živote? Súčasťou prednášky budú nielen odpovede na tieto otázky, ale aj priblíženie súčasného stavu sociálnej robotiky a úrovne prirodzenosti správania súčasných robotov.

Záznam z podujatia je dostupný na YouTube CVTI SR.