Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

VIDEO: Ako sa rozprávať s robotom

VEDA NA DOSAH

Napriek veľkému pokroku sme veľmi ďaleko od spôsobu, akým sa ľudia rozprávajú s robotmi vo vedecko-fantastických filmoch.

Roboti, respektíve automatické komunikačné systémy rôznych foriem sa čoraz častejšie stávajú bežnou súčasťou našich životov. Reč je pre nás najprirodzenejšou formou medziľudskej interakcie a z tohto dôvodu je potenciál rečovej komunikácie s robotmi obrovský.

Automatické systémy rozpoznávania a syntézy reči sa v posledných rokoch značne zdokonalili, a preto sú očakávania verejnosti na zmysluplnú rečovú komunikáciu s robotmi pomerne vysoké. V roku 2018 uviedol napríklad Google Duplex demo, v ktorom automatický asistent vybavoval objednanie do kaderníctva alebo reštaurácie. Kvalita rečovej interakcie bola na takej úrovni, že nebolo hneď zrejmé, že objednávajúcim je automatický systém.

Napriek veľkému pokroku sme však ešte veľmi ďaleko od spôsobu, akým sa ľudia rozprávajú s robotmi vo vedecko-fantastických filmoch. Počas prednášky sa budeme venovať tomu, ako fungujú súčasné komunikačné technológie. Reč bude tiež o tom, aké výzvy stoja pred vedcami a inžiniermi, ktorí sa zaoberajú rečovou komunikáciou medzi človekom a strojom.

Záznam z podujatia je dostupný na YouTube – CVTI SR.

Pozrite si

Prof. Mgr. Štefan Beňuš, PhD., pôsobí na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre a v Ústave informatiky Slovenskej akadémie vied. V rámci svojej činnosti sa zaoberá primárne rečovou komunikáciou. Doktorát získal v odbore jazykoveda na Newyorskej univerzite a postdoktorandské stáže absolvoval na Katedre informatiky Kolumbijskej univerzity a na Inštitúte fonetiky a spracovania reči Mníchovskej univerzity.

Od návratu na Slovensko sa okrem pedagogickej činnosti venuje výskumu rečového prispôsobovania medzi ľuďmi, ako aj v komunikácii človek – stroj a výskumu toho, ako vplývajú prozodické charakteristiky reči, napríklad intonácia, na význam a funkciu toho, čo hovoríme.

V novej sérii cyklu Veda v CENTRE sa oboznámime s najnovšími poznatkami a situáciou v oblasti umelej inteligencie.

Táto séria prednášok z cyklu Veda v CENTRE vznikla vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt s názvom Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja (kód ITMS: 313011T136), ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Podujatie sa konalo bez účasti verejnosti.

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky