Výzva / celé Slovensko

Deň fascinácie rastlinami 2024 – výzva

Deň fascinácie rastlinami 2024. 18. mája 2024

Deň fascinácie rastlinami 2024. Zdroj: plantday18may.org


Toto podujatie už prebehlo.

Siedmy medzinárodný „Deň fascinácie rastlinami“ 2024 (FoPD 2024 anglicky, DFR 2024 slovensky) sa bude konať po celom svete pod záštitou Európskej organizácie pre rastlinnú vedu (EPSO).

Cieľ

Cieľom tejto aktivity je fascinovať rastlinami čo najviac ľudí na celom svete a vzbudiť v nich záujem o rastlinné vedy, poľnohospodárstvo a trvalo udržateľnú produkciu potravín na báze rastlín, ako aj pre záhradníctvo, lesníctvo a produkciu rastlinných nepotravinových produktov ako papier, drevo, chemikálie, energie a liečivá. Kľúčovým posolstvom Dňa fascinácie rastlinami je tiež úloha rastlín v ochrane životného prostredia.

Kedy

Pozývame vás, aby ste zorganizovali atraktívnu akciu súvisiacu s rastlinami v termíne okolo 18. mája 2024 a zapojili do nej verejnosť. Deň fascinácie rastlinami sa oficiálne koná 18. mája a väčšina podujatí sa koná práve v tento deň, avšak celý mesiac máj je venovaný aktivitám Dňa fascinácie rastlinami, dokonca akceptované sú aj akcie v mesiacoch marec – november.

Pre koho je iniciatíva určená

Pozývame každého zapojiť sa do tejto iniciatívy!

Pozývame všetkých, od škôl cez výskumníkov, záhradníkov, poľnohospodárov až po výrobcov, aby sa pripojili k tejto iniciatíve. Mnohé inštitúcie pre rastlinnú vedu, univerzity, školy, botanické záhrady a múzeá spolu s poľnohospodármi a priemyslom otvorili svoje dvere počas Dňa fascinácie rastlinami v rokoch 2012, 2013, 2015, 2017, 2019 a 2022. V roku 2022 sa do aktivity zapojilo 56 krajín sveta s 813 aktivitami. Cieľom medzinárodnej aktivity je prekročiť počet 1000 aktivít! 

Viac info

https://plantday18may.org/category/europe/slovakia/

Mnohé úspešné projekty z roku 2022 (.pdf, plantday18may.org)