Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

S obezitou môžeme bojovať aj prostredníctvom liečivých rastlín, tvrdia slovenskí vedci

VEDA NA DOSAH

Ako prevenciu odporúčajú rastliny s obsahom chlorofylu a horké látky podporujúce trávenie. Sledovali aj účinok čučoriedkovej šťavy.

Sušené bylinky. Zdroj: iStockphoto.com

Sušené bylinky. Zdroj: iStockphoto.com

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (SPU) bola jedným z piatich partnerov päťročného projektu zameraného na výskum obezity, ktorý priniesol zaujímavé výsledky.

Projekt s názvom Dlhodobý strategický výskum prevencie, intervencie a mechanizmov obezity a jej komorbidít sa realizoval od septembra 2018 do júna 2023. Spolufinancovaný bol zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Hlavným koordinátorom projektu bolo Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied v Bratislave.

Pozrite si

Prírodné zdroje v boji proti obezite

Výskumníci univerzity a Výskumného centra AgroBioTech SPU riešili odbornú aktivitu Rastlinné zdroje v prevencii a intervencii obezity, v rámci ktorej sa zamerali na tri témy. V prvej skúmali prírodné zdroje látok s potenciálnym účinkom proti obezite. Realizovali analýzy obsahových látok vybraných liečivých rastlín a ľanového semena, ktorého slizovité látky priaznivo pôsobia proti obezite a rôznym ochoreniam súvisiacich s obezitou, ako je vysoký cholesterol, vysoký krvný tlak a podobne.

„Na prevenciu obezity sú vhodné liečivé rastliny s obsahom chlorofylu a horké látky podporujúce trávenie. Patrí k nim púpava lekárska, pŕhľava dvojdomá, žerucha siata, artičoka kardová, čakanka šalátová a ďalšie,“ uviedla kľúčová vedeckovýskumná pracovníčka projektu na SPU profesorka Marta Habánová.

Pri podpornej liečbe obezity odborníci odporúčajú liečivé rastliny, ktoré obsahujú slizy a ktoré pôsobia laxatívne, ako je krušina jelšová, ibiš lekársky, slez maurský či ľan siaty, ďalej rastliny s močopudným účinkom, napríklad baza čierna, breza previsnutá, praslička roľná a iné. Vhodné sú aj rastliny na podporu a urýchlenie látkovej premeny, napríklad pŕhľava dvojdomá, púpava lekárska, všehojovec štetinatý, ako aj liečivé rastliny na tlmenie chuti do jedla: chaluha bublinatá a červené riasy.

Čučoriedková šťava a vláknina. Zdroj: SPU v NItre

Čučoriedková šťava a vláknina. Zdroj: SPU v Nitre

Čučoriedková šťava a vláknina môžu pomôcť

Ďalšou úlohou výskumníkov SPU bolo overiť vplyv pravidelnej konzumácie rastlinných zdrojov s vysokým obsahom bioaktívnych látok na reguláciu hmotnosti, lipidového profilu a ďalších parametrov zdravia u obéznych ľudí. Po zohľadnení obsahu účinných látok a cukru odborníci vybrali do štúdie stopercentnú čučoriedkovú šťavu bez chemických látok, sladidiel a konzervantov, ako aj čučoriedkovú vlákninu.

Klinické štúdie sa realizovali v Špecializovanej nemocnici sv. Svorada Zobor v Nitre na vzorke nadhmotných a obéznych žien. Výskumníci overovali účinnosť pravidelnej konzumácie stopercentnej čučoriedkovej prírodnej šťavy v bio kvalite (8 týždňov/125 mililitrov denne) a vlákniny (8 týždňov/10 gramov denne) na vybrané antropometrické a biochemické parametre.

„Aj keď sa telesné zloženie u sledovaných probandiek výrazne nezmenilo, došlo k pozitívnym zmenám niektorých sledovaných parametrov, ako je celkový cholesterol, triacylglyceroly a glukóza v krvi. Samozrejme, štúdia bola oveľa podrobnejšia a okrem uvedených parametrov sme hodnotili aj iné a ich vzájomné korelácie vo vzťahu k nadhmotnosti a obezite. Výsledky postupne publikujeme v odborných a vedeckých časopisoch,“ informovala Habánová.

Genetike sa nevyhneme

V rámci tretej témy odborníci hodnotili genetické predispozície obezity a pôsobenie fytoprotektívnych látok na metabolizmus tukov.

„Analyzovali a hodnotili sme vybrané gény, pri ktorých bola dokázaná preukázateľná asociácia s obezitou. Na záver sme vytvorili model pre determináciu genetickej predispozície probandov súvisiacich s reguláciou metabolizmu tukov,“ dodala profesorka Habánová.

Zdroj: SPU v Nitre

(JM)

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky