4
September

súťaž|Olympiáda v informatike 2019

Začiatok
04. sep. 2019 00.00 hod.
Koniec
15. nov. 2019 23.59 hod.
Miesto
celé Slovensko
Mesto
celé Slovensko, Slovenská republika, SR
Typ podujatia
Súťaž
Cieľová skupina
mládež
Organizátor
IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, Búdková 2, Bratislava
Popis

Olympiáda v informatike (OI) je predmetová olympiáda pre stredoškolákov a má na Slovensku už vyše tridsaťročnú tradíciu. Jej prvých 21 ročníkov prebehlo ako kategória P Matematickej olympiády, od roku 2006 je samostatnou súťažou.

 

Vyhlasovateľom OI je Ministerstvo školstva Slovenskej republiky v garancii a spolupráci so Slovenskou informatickou spoločnosťou a Slovenskou komisiou olympiády v informatike

 

 

Úspešní riešitelia OI sú na slovenských univerzitách na vysokoškolské štúdium spravidla prijímaní bez prijímacích pohovorov. Najlepší riešitelia navyše získavajú možnosť zúčastniť sa medzinárodných prípravných sústredení a reprezentovať Slovensko na medzinárodných programátorských súťažiach (IOI a CEOI).

 

Poslaním súťaže je:

 • V nadväznosti na výučbu informatiky aktivizovať žiakov v čase ich mimoškolskej činnosti.
 • Vzbudzovať a podporovať u žiakov záujem o informatiku a jej aplikácie, prehlbovať ich záujem o sebavzdelávanie a viesť ich k samostatnej tvorivej činnosti.
 • Prispievať k vyhľadávaniu žiakov talentovaných v informatike a podporovať ichodborný rast.
 • Prispievať k uvedomelej voľbe povolania, orientovať žiakov stredných škôl na vysokoškolské štúdium informatiky a nadväzujúcich študijných odborov.
 • Umožňovať učiteľom spätne využívať poznatky získané v OI na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na základných a stredných školách.

OI sa uskutočňuje v týchto kategóriách:

 • kategória A je určená pre žiakov tretieho a štvrtého ročníka stredných škôl a príslušných ročníkov viacročných gymnázií a má tri kolá: školské, krajské a celoštátne.
  Môžu ju riešiť všetci žiaci základných a stredných škôl a dá sa z nej postúpiť na medzinárodné súťaže. Riešenia úloh domáceho kola kategórie A je potrebné odovzdať najneskôr 15. novembra 2019.

 • kategória B je určená pre žiakov prvého a druhého ročníka stredných škôl a príslušných ročníkov viacročných gymnázií a má dve kolá: školské a krajské.
  Je určená pre mladších žiakov, ktorí ešte v tomto ani budúcom školskom roku nekončia strednú školu. Riešenia úloh domáceho kola kategórie B je potrebné odovzdať najneskôr 30. novembra 2019.

 

Organizačný poriadok OI (pdf 385 kB)

Zadanie kategórie A (pdf 250 kB)

Ako sa pripravovať? Vhodné najmä pre tých čo sa ešte nezúčasnili programátorskej súťaže)

Stránka podujatia

Súvisiace:

Hore
Noc výskumníkov 2020
Quark_11/2020
Aurelium - centrum vedy
Quark 25 rokov
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
V snehovej pokrývke Slovenska sa akumuluje približne 20 – 30 % celoročného úhrnu zrážok.
Zistite viac