3
Október

prednáška|Robotika.sk: IBM Watson vo vašom každodennom živote (2018-10)

Začiatok
03. okt. 2018 17.30 hod.
Koniec
03. okt. 2018 19.00 hod.
Miesto
Fablab Slovensko, Ilkovičova 8, 841 04 Bratislava
Mesto
Bratislava, Bratislavský kraj, Slovenská republika
Typ podujatia
Prednáška
Cieľová skupina
odborná verejnosť
Organizátor
OZ Robotika.SK
Spoluorganizátori
FabLab Slovensko
Popis

Prednáška: William Carbone: IBM Watson in your Daily Life
(IBM Watson vo vašom každodennom živote)
3
. 10. 2018, 17:30 - 19:00
Fablab Slovensko, Ilkovičova 8, 841 04 Bratislava, Slovakia

 
Watson is a question-answering computer system capable of answering questions posed in natural language, developed in IBM's DeepQA project by a research team led by principal investigator David Ferrucci. The computer system was initially developed to answer questions on the quiz show Jeopardy! In February 2013, IBM announced that Watson software system's first commercial application would be for utilization management decisions in lung cancer treatment. It is possible to (partially) use the Watson also in your personal applications using the published API.

 

Watson je počítačový systém odpovedajúci na otázky, ktorý je schopný odpovedať na otázky kladené v prirodzenom jazyku, vyvinutý v projekte IBM DeepQA výskumným tímom vedeným hlavným výskumníkom Davidom Ferruccim. Počítačový systém bol pôvodne vyvinutý, aby odpovedal na otázky v kvízovej show Jeopardy! Vo februári 2013 IBM oznámila, že prvá komerčná aplikácia softvérového systému Watson bude určená na podporu rozhodovanie pri liečbe rakoviny pľúc. Je možné (čiastočne) použiť Watson aj vo vašich osobných aplikáciách pomocou publikovaného rozhrania API.

 

Enthusiastic Italian born in Southern Italy, William Carbone studied Aerospace Engineering at La Sapienza University of Rome and Electrical Engineering at UAS Technikum Wien from which he also received MSc in Information Systems Management with a thesis on cognitive technologies and machine intelligence, in cooperation with IBM. Thanks to his passion about Watson and cognitive systems, his move towards the cognitive world, offered by IBM, was a natural fit. William is now leading Cognitive Initiatives for Enterprise Services in Bratislava.
 

William Carbone, taliansky nadšenec, ktorý sa narodil v južnom Taliansku, študoval leteckú techniku ​​na univerzite v La Sapienza v Ríme a elektrotechniku na UAS Technikum Wien, kde získal MSc v oblasti riadenia informačných systémov s diplomovou prácou o kognitívnych technológiách a strojovej inteligencii v spolupráci s IBM. Prirodzeným dôsledkom jeho vášne k Watsonovi a kognitívnym systémom, bol jeho posun smerom ku kognitívnemu svetu, ktorý mu ponúkla spoločnosť IBM. William je teraz vedúcim Kognitívnych iniciatív pre podnikové služby v Bratislave.
 

Vstup voľný.

 

Facebook Robotika.SK

Viac informácií

Súvisiace:

Hore
sutaz FB TVT 2020
FVF 2020
Noc výskumníkov 2020
Quark_10/2020
Vedecká cukráreň 10/2020
TVT2020 prihlasovanie
Veda v CENTRE / Vedecká kaviareň 9/2020
Agrofilm
Aurelium - centrum vedy
Quark 25 rokov
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Spustenie Vodného diela Gabčíkovo do prevádzky bolo 24. októbra 1992.
Zistite viac