Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

VIDEO: História ukrytá pod vodou

VEDA NA DOSAH

Vedeli ste, že povolanie „potápač“ existovalo už za Homéra?

Voda je zdrojom života. Uvedomovali si to ľudia už od pradávna, preto svoje sídla zakladali v blízkosti riek, v pobrežných oblastiach morí a na brehoch jazier.

Rieky a moria tvorili hranice, ktoré ľudia postupne zdolávali a budovali hustú komunikačnú sieť. Dôvodom bol obchod, výmena informácií, ale aj spoznávanie a dobývanie nových území. Počas svojho života zanechali po sebe množstvo stôp v krajine, ale aj vo vodnom prostredí.

Úlohou archeologického výskumu pod vodou je odhaľovať tieto stopy a rekonštruovať minulosť. V prednáške sa dozviete sa, ako sa odkrývajú dejiny pod vodnou hladinou a aké poklady sú na dne jazier, riek a morí.

Mgr. Miroslava Daňová, PhD., je odbornou asistentkou na Katedre klasickej archeológie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Zaoberá sa najmä dejinami a archeológiou z obdobia Rímskej ríše.

Je spoluorganizátorkou workshopov o archeológii pod vodou v Chorvátsku (2017, 2018) a na Slovensku (2019, 2020). Spolu s Klaudiou Daňovou sú riešiteľkami pilotného grantu o archeológii pod vodou na Slovensku s názvom Brody, mosty, diaľkové cesty. Dávnoveké komunikácie a sídla na Považí a Ponitrí s využitím archeológie pod vodou.

Potápaniu sa venuje s prestávkami od svojich 19 rokov a jej snahou je vytvoriť na Trnavskej univerzite priestor, aby sa archeológii pod vodou mohli v budúcnosti venovať aj slovenskí študenti archeológie.

PhDr. Klaudia Daňová, PhD., je vedúcou oddelenia archeológie praveku v Archeologickom ústave Slovenskej akadémie vied. Primárne sa zaoberá staršou dobou bronzovou. Je licencovanou archeologičkou pre terénny výskum na súši, ale aj vo vodnom prostredí.

Zastrešuje pilotný projekt, ktorý sa venuje archeologickým pamiatkam pod vodou s názvom Brody, mosty, diaľkové cesty. Dávnoveké komunikácie a sídla na Považí a Ponitrí s využitím archeológie pod vodou.

Vedecká cukráreň je cyklus pravidelných stretnutí žiakov stredných škôl s osobnosťami slovenskej vedy, výskumu a techniky. NCP VaT oslovuje vedcov – odborníkov, ktorí vedia populárnou formou a jednoduchým spôsobom študentom vysvetliť zložitosti vedeckého výskumu. Tak ako v každej cukrárni, aj v tejto sa diskutuje v uvoľnenej a priateľskej atmosfére pri čaji, minerálke a koláčikoch. Svoje zohráva tiež mimoškolské prostredie. Témy Vedeckých cukrární sa vyberajú podľa aktuálnosti. Vedecká cukráreň trvá cca 90 minút (45 minút vystúpenie vedca a 45 minút diskusia).

(TL)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky