Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

VIDEO: Čomu čelia naše rieky?

VEDA NA DOSAH

V prvej epizóde špeciálnej série prednášok cyklu Veda v CENTRE o životnom prostredí hovorí profesor Vladimír Kováč o problémoch vôd.

Aj keď sme tvory suchozemské, vodu pre svoj život nevyhnutne potrebujeme. Napriek tomu sa jej problémom a ich riešeniam venuje oveľa menej pozornosti ako tým „suchozemským“. Naopak, verejnosť často vníma vodu ako hrozbu, ktorá vo forme povodní ohrozuje majetok alebo zdravie, alebo život.

„Všetko je však trocha inak. Riečne ekosystémy sú neoddeliteľnou súčasťou nášho vlastného životného prostredia a ich zachovalosť a čistota majú priamy vplyv na náš zdravotný stav, na kvalitu nášho života,“ hovorí profesor Kováč z Katedry ekológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

Dodáva, že napriek tomu naše rieky čelia azda ešte väčšiemu náporu negatívnych vplyvov ľudskej činnosti ako lesy. Medzi najväčšie hrozby patria podľa neho popri nových formách znečistenia najmä hydromorfologické úpravy tokov. V prednáške sa dozviete, akým problémom naše rieky čelia, čo ich spôsobuje a čo s tým možno robiť.

Prof. RNDr. Vladimír Kováč, CSc., pôsobí na Katedre ekológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V oblasti jeho základného výskumu sa venuje najmä biologickým inváziám, ontogenéze, ekomorfológii, ekológii a fenotypovej plasticite rýb. Doteraz publikoval viac ako 70 pôvodných vedeckých prác v zahraničných karentovaných časopisoch a monografiách vydaných v zahraničných vydavateľstvách.

Už viac ako desať rokov sa aktívne zapája aj do implementácie Rámcovej smernice o vodách EÚ v súvislosti s biologickými prvkami kvality, predovšetkým s hodnotením ekologického stavu vôd podľa rybích spoločenstiev. Je hlavným autorom Národnej metodiky stanovenia ekologického stavu vôd podľa rýb (Kováč, 2008, 2010), ktorá obsahuje multimetrický ukazovateľ FIS vyvinutý pod jeho vedením. Ukazovateľ FIS sa úspešne používa pri hodnotení ekologického stavu vodných útvarov na Slovensku, ale aj v zahraničí.

Počas svojej kariéry absolvoval výskumné pobyty a prednášal na pozvanie na viacerých zahraničných univerzitách a konferenciách, napríklad v USA, Kanade, Českej republike, Rakúsku, vo Veľkej Británii či Francúzsku. Agentúra ARRA identifikovala v roku 2012 vedecký tím pod vedením Vladimíra Kováča ako špičkový tím Univerzity Komenského v Bratislave, ktorý patrí vo svojom vednom odbore (Ecology; Plant and Animal Sciences) do najlepšieho 1 percenta na svete. Vladimír Kováč sa v roku 2013 na pozvanie rektora Univerzity v Pise stal členom medzinárodnej jury pre udelenie Premio Galileo Galilei dei Rotary Club Italiani.

V novej sérii cyklu Veda v CENTRE sa oboznámime s najnovšími poznatkami a situáciou v oblasti životného prostredia.

Táto séria prednášok z cyklu Veda v CENTRE vznikla vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt s názvom Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja (kód ITMS: 313011T136), ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Podujatie sa konalo bez účasti verejnosti.

(TL)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky