Medicína

Košický kurz regionálnej anestézie a historicky prvý Medzinárodný česko-slovenský kongres regionálnej anestézie v Košiciach

Trendom vo vyspelých krajinách je realizovať čo najviac jednodňových neinvazívnych operácií a znižovať používanie liečív na tlmenie bolesti na čo najnižšiu...

| VEDA NA DOSAH

Digitálna transformácia v oblasti zdravia

Demografické zmeny, čoraz väčšia prevalencia chronických chorôb, opätovný výskyt infekčných chorôb a rastúce náklady na zdravotnú starostlivosť predstavujú veľké výzvy...

| VEDA NA DOSAH

Účinné cvičenie pod dohľadom trénera

Fitliner Training je inovatívny aplikačný systém, určený na rezerváciu osobných tréningov cez web kameru a vo fitness centrách. Hlavným zameraním...

| VEDA NA DOSAH

Prečo môžu byť lieky aj škodlivé?

„Liek je liekom iba vtedy, ak sa podá správnemu pacientovi v správnom množstve. Každý liek totiž môže byť zároveň aj...

| Marta Bartošovičová

Aký súvis má veda a tanec?

Môže mať tanec nejakú súvislosť s vedou? Isto môže a dôkazom toho je zaujímavý projekt Univerzity Komenského v Bratislave s názvom Let´s dance...

| VEDA NA DOSAH

Vedci pokročili pri diagnostike porúch plodu

Slovenskí vedci posunuli možnosti vedy a jej aplikácie do praxe ešte o niečo ďalej. Pracovali na výskume v oblasti tzv....

| VEDA NA DOSAH

Celiakia a pečeň. Ako sa navzájom ovplyvňujú?

Celiakia je autoimunitné, multi-systémové ochorenie vyvolané požitím lepku u geneticky predisponovaných jedincov, ktoré môže ovplyvniť akýkoľvek orgánový systém vrátane pečene....

| VEDA NA DOSAH

Ktorý obalový materiál potravín je zo zdravotného hľadiska najvhodnejší?

Zvoliť vhodné obalové materiály je nevyhnutné v prípade ktorýchkoľvek potravín, no obzvlášť to platí pri osobách trpiacich ochorením celiakia. Obaly,...

| VEDA NA DOSAH

Lepok nepredstavuje problém len pre celiatikov

Obilná bielkovina lepok nepredstavuje problém len pre celiatikov. Bezlepková diéta je liečebnou alternatívou aj pre pacientov s neceliakálnou gluténovou senzitivitou...

| Marta Bartošovičová

Pravidlá bezlepkovej diéty pri celiakii

Po diagnostikovaní celiakie je dôležitá zmena v životospráve. Kvalifikovaný dietológ odporučí pacientovi bezlepkovú diétu, ktorej prísnym dodržiavaním postupne zanikajú dovtedajšie...

| Marta Bartošovičová