Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Alexandra Kolenová – nominovaná na Slovenku roka 2018

Marta Bartošovičová

Doc. MUDr. Alexandra Kolenová, PhD.

Doc. MUDr. Alexandra Kolenová, PhD., prednostka Kliniky detskej hematológie a onkológie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Národného ústavu detských chorôb v Bratislave. Patrí k medzinárodne uznávaným detským onkológom, usiluje sa o zlepšovanie liečby a podmienok, v ktorých sa liečba poskytuje. V prestížnej ankete Slovenka roka 2018 je nominovaná v kategórii Zdravotníctvo.  

Je garantom pre odbor pediatrická hematológia a onkológia, národným koordinátorom pre liečbu detskej akútnej leukémie. V roku 2017 bola zaradená do prvej desiatky TOP inovácií v zdravotníctve za inovatívnu cielenú liečbu pacienta so zriedkavou chorobou.

Alexandra Kolenová pochádza z Oravskej Jasenice, blízko Námestova. Študovala na Lekárskej fakulte Masarykovej Univerzity v Brne, odbor Všeobecné lekárstvo (1991 – 1997). V rokoch 2005 – 2010 absolvovala postgraduálne štúdium, odbor Pediatria, na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 2001 vykonala atestáciu 1. stupňa v odbore Pediatria, v roku 2007 špecializačnú skúšku v odbore Pediatria a v roku 2008 špecializačnú skúšku v odbore Pediatrická hematológia a onkológia. V roku 2010 obhájila dizertačnú prácu a 2014 bola habilitovaná v odbore pediatria.

Jej prvým pracoviskom bola Nemocnica s poliklinikou v Dolnom Kubíne, kde v rokoch 1997 – 2001 pracovala na Detskom oddelení. V rokoch 2001 – 2009 pracovala v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou na Limbovej 1 v Bratislave, najskôr na Hematologickom oddelení a po polroku na Detskom onkologickom oddelení. Od roku 2009 doteraz pôsobí na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde je od roku 2015 prednostkou Kliniky detskej hematológie a onkológie.

Pedagogickú činnosť absolvovala v rokoch 2005 – 2009 v rámci vedenia praktických seminárov so študentmi 6. ročníka, kde prednášala na vybrané témy v odbore Pediatrická hematológia a onkológia. Od roku 2009 doteraz je odbornou asistentkou na Klinike detskej hematológie a onkológie, vedie semináre a prednášky pre študentov 5. a 6. ročníka Lekárskej fakulty UK.

Doc. MUDr. Alexandra Kolenová, PhD., nominovaná na Slovenku roka 2018

Doc. MUDr. Alexandra Kolenová, PhD., nominovaná na Slovenku roka 2018

M. BARTOŠOVIČOVÁ: Čo pre Vás znamená nominácia na Slovenku roka 2018?

A. KOLENOVÁ: Mám za sebou veľmi náročné profesionálne obdobie. Myslím si, že ten, kto ma nominoval, ma chcel povzbudiť, aby som pokračovala v práci ďalej. Takže nomináciu beriem ako povzbudenie nevzdávať sa a snažiť sa ďalej meniť veci v prospech našich detských pacientov.

M. B.: V roku 2017 ste sa dostali do prvej desiatky TOP inovácií v zdravotníctve za cielenú liečbu pacienta so zriedkavou chorobou. Môžete nám aspoň stručne priblížiť o akú chorobu išlo a v čom bola táto liečba výnimočná?

A. KOLENOVÁ: Išlo o Histiocytózu z Langerhansových buniek (LCH). U 2-ročného pacienta sme po zlyhaní dvoch línií chemoterapie „zo súcitu“, ale v kontexte najnovších vedeckých poznatkov použili cielenú liečbu BRAF inhibítorom. Liečba bola cielená a pacient v ohrození života sa „ako zázrakom“ dostal do remisie. Ochorenie a mutáciu sme monitorovali klinicky a laboratórne, naše pozorovania sme odpublikovali v Blod Advances v roku 2017. Tento pacient má už päť rokov  a zatiaľ sa má veľmi dobre. Bol jedným z prvých pacientov na svete. Teraz sa v rámci Európy plánuje prospektívna randomizovaná štúdia s použitím BRAF inhibítoru pre multisystémovú formu LCH.

M. B.: Čo považujete za najdôležitejšie vo Vašej práci?

A. KOLENOVÁ: Každému nášmu pacientovi poskytnúť maximum možného v súčasnej medicíne. Diagnostiku, liečbu, monitorovanie v kontexte najnovších vedeckých poznatkov, s čo najlepšími vyhliadkami na uzdravenie a čo najlepšiu kvalitu života.

M. B.: Spolupracujete aj s lekármi zo zahraničia?

A. KOLENOVÁ: Áno. Detské onkologické ochorenia sú veľmi zriedkavé, predstavujú menej ako 1 percento všetkých onkologických ochorení. Medzinárodná vedecká a klinická spolupráca je základom práce detského onkológa. Zapájame sa do medzinárodných investigatívnych multicentrických štúdií. Každé dva mesiace diskutujeme s lekármi zo Spojených štátov najťažšie prípady počas videokonferencií. Medzinárodná komunita detských onkológov nie je veľká, spolupracujeme veľmi úzko.

MB: Ako najradšej relaxujete?

A. KOLENOVÁ: S rodinou, v oravskej prírode. Veľmi rada športujem.

M. B.: Ďakujem Vám za rozhovor.

 

V ankete Slovenka roka 2018 v kategórii Zdravotníctvo sú nominované: Mgr. Jana Dobšovičová Černáková, doc. MUDr. Alexandra Kolenová, PhD, MUDr. Eva Rozprávková a doc. MUDr. Silvia Toporcerová, PhD. MBA.  

Hlasovať za vybrané nominantky môžete do 1. júna 2018 na webovej stránke:

https://www.slovenkaroka.sk/hlasovanie/

 

Spracovala a uverejnila: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Foto: Slovenka roka a z archívu doc. Alexandry Kolenovej

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky