Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Búranie múru sepsy

VEDA NA DOSAH

Mgr. Lucia Lauková

Sepsa, alebo ľudovo povedané „otrava krvi“ je závažný a život ohrozujúci stav. Nastáva vplyvom infekcie, najčastejšie bakteriálnej, či už prichádzajúcej z vonkajšieho prostredia alebo infekciou, ktorá môže vzniknúť v tele, napríklad pri porušení čreva. Napriek tomu, že žijeme v 21. storočí, liečba sepsy nie je dosť úspešná. Postihuje každý rok približne 30 miliónov ľudí na svete, z ktorých mnohí zbytočne zomrú alebo trpia trvalými zdravotnými problémami. Sepsa je teda hlavnou príčinou úmrtí na svete, pričom až 30 – 50 % pacientov umiera napriek liečbe antibiotikami. Antibiotiká síce zabíjajú baktérie, no to očividne v mnohých prípadoch nestačí. Je nesporné, že treba nájsť nové liečebné prístupy.

Vo svojom projekte Búranie múru sepsy, s ktorým Mgr. Lucia Lauková súťažila na podujatí Falling Walls Lab Slovakia, sa autorka snažila demonštrovať metódu ako znížiť úmrtnosť pacientov s týmto závažným infekčným ochorením. A podarilo sa jej uspieť, obsadila prvú priečku. „V našom projekte sme sa preto zamerali na extracelulárnu DNA (mimobunkovú DNA), ktorá sa nachádza v krvi. Bežne u zdravých ľudí je jej koncentrácia nízka, avšak pri sepse, ako aj iných zápalových chorobách je koncentrácia vysoká. Je známe, že táto extracelulárna DNA aktivuje biele krvinky, a tým ešte viac stimuluje zápal, preto sme sa rozhodli, že skúsime jej koncentráciu znížiť pomocou enzýmu deoxyribonukleáza (DNáza). DNáza je enzým, ktorý štiepi DNA,“ uvádza víťazka súťaže.

Jej výskumný tím predpokladal, že by mohol byť účinný pri znížení koncentrácie extracelulárnej DNA u myší so sepsou. „Myšiam sme indukovali sepsu podaním baktérií E. coli a následne sme myšiam z jednej skupiny podali DNázu. Naše výsledky ukázali, že DNázou liečené myši mali lepšie prežívanie a taktiež sme ukázali, že mali nižšiu koncentráciu extracelulárnej DNA v plazme, ako aj nižšiu koncentráciu zápalových markerov. Výsledky tejto štúdie boli publikované v Biomedicine and Pharmacotherapy,“ pripomenula Mgr. Lucia Lauková.

 Mgr. Lucia Lauková

*********************************************

Podujatie Falling Walls Lab Slovakia sa konalo 31. mája 2018 na Univerzite Komenského v Bratislave. Víťazka Mgr. Lucia Lauková získala finančnú odmenu, miestenku na svetové Falling Walls Lab finále, ktoré sa uskutoční dňa 8. novembra 2018 v Berlíne, a lístok na prestížnu konferenciu Falling Walls Conference o deň neskôr. Do berlínskeho finále postupuje 100 účastníkov z celého sveta. Traja víťazi získajú finančnú výhru a predovšetkým príležitosť zopakovať svoje prezentácie ďalší deň na hlavnom pódiu prestížnej Falling Walls Conference.

Na Slovensku išlo už o druhý ročník takéhoto podujatia. Mladí vedci a inovátori mali šancu predstaviť svoje návody riešení rozličných problémov. Účasť bola široká, svoje výskumné projekty a inšpiratívne myšlienky prezentovali vedci z Univerzity Komenského v Bratislave, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Technickej univerzity v Košiciach, Matador Automation, ale aj Eyeblink. Išlo o témy z humanitnej oblasti, medicíny i techniky. Riešili aj problémy, ako je nedostatočné žmurkanie pred počítačom, mýtus o kole zodpovednej za metabolický syndróm, vývoj rýchleho a zodpovedného simulátora na hasenie lesného požiaru, ako spoločné rituály obohacujú spolužitie či nový pohľad na výrobcov robotov.

Nad podujatím Falling Walls Lab Slovakia prevzal záštitu premiér SR Peter Pellegrini, ktorý si vypočul inšpiratívne myšlienky mladých vedcov a víťazom odovzdal ocenenia.

Viac o súťaži Falling Walls Lab Slovakia

 

Odborný garant textu a fotografie poskytla: Mgr. Lucia Lauková

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky