Technika

Interferometria – meranie svetlom

V rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku mal dňa 10. 11. 2015 v Centre vedecko-technických informácií SR prednášku prof. Ing. Josef Lazar,...

| VEDA NA DOSAH

Bezpečne na koľajniciach

Keď sa na začiatku 19. storočia vo Veľkej Británii začali stavať prvé železnice, len málokto predpokladal taký mohutný rozmach tohto spôsobu...

| VEDA NA DOSAH

Softvérová aplikácia „reFLex“ – diaľkový prieskumník lesa

Softvérová aplikácia „reFLex“ (remote Forest Land explorer) – diaľkový prieskumník lesa je aplikácia určená k bezkontaktnému zisťovaniu informácií o lesných a nelesných ekosystémov...

| VEDA NA DOSAH

UWB senzorové systémy na detekciu, lokalizáciu a sledovanie osôb

Súčasný stav spoločnosti je charakteristický celým radom špecifických sociálnych trendov. Patrí medzi ne tiež čoraz väčšia koncentrácia obyvateľstva v mestách a mestských...

| VEDA NA DOSAH

Oblečieme si niečo digitálne?

Presne takto sa volal článok v Quarku z roku 1998. A aká je súčasnosť? Takmer pred dvadsiatimi rokmi sme písali, že v októbri...

| VEDA NA DOSAH

Pozor na chlór!

Dezinfekcia surovej vody chloráciou môže spôsobovať rakovinu močového mechúra u mužov. Problém spôsobuje vedľajší produkt tohto procesu zvaný THM – trihalogénmetány...

| VEDA NA DOSAH

R.U.R. – Rossum’s Universal Robots

Roboty sú čoraz inteligentnejšie a univerzálnejšie, pričom okrem ďalších výhod ich využitia aj znižujú náklady. A začínajú sa presadzovať v...

| VEDA NA DOSAH

Motorizmus spred 20 rokov

V dobe založenia popularizačného časopisu Quark v roku 1995 priniesla prebiehajúca zmena režimu spolu s otvorením hraníc možnosť obrovskej diverzity...

| VEDA NA DOSAH

Víťazka Cor Baayen Award 2015 – Zuzana Kukelová

Slovenka Zuzana Kukelová získala prestížnu Cor Baayen Award, ktorá sa udeľuje sľubným mladým výskumníkov v oblasti počítačových vied a aplikovanej matematiky. Zuzana...

| VEDA NA DOSAH

Míľniky IT za 20 rokov

Motto: Počítače uľahčujú prácu, ktorú by bez nich nebolo potrebné robiť. Informačné technológie si za posledných 20 rokov našli cestu...

| VEDA NA DOSAH