Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Osobnosť roka v oblasti technológií 2015: Daniel Šlosár z TU v Košiciach

VEDA NA DOSAH

Ing. Daniel Šlosár

Ing. Daniel Šlosár (1983, Svidník) – Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií, Technická univerzita v Košiciach. 

V rokoch 2009 – 2014 študoval na Technickej univerzite v Košiciach. Bakalárske i inžinierske štúdium absolvoval v odbore Využívanie alternatívnych zdrojov energie. V rokoch 2011 – 2014 pracoval na Technickej univerzite v Košiciach ako výskumný pracovník  Výskumného oddelenia OZE (Obnoviteľné zdroje energie) so zameraním na vývoj parabolického zariadenia na koncentráciu slnečného žiarenia, konštrukciu a testovanie zariadenia. Od roku 2014 je doktorandom na Fakulte baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií TU v Košiciach, odbor Využívanie a ochrana zemských zdrojov. Za akademický rok 2015/2016 získal ocenenie Študentská osobnosť Slovenska v kategórii Hutníctvo, strojárstvo a energetika a Cenu BMW za trvalú udržateľnosť a inovácie.    

Od roku 2010 začal popri štúdiu vyvíjať prvé experimentálne koncentračné zariadenie na výrobu tepla v spolupráci s občianskym združením SOSNA. V r. 2012 – 2014 pracoval v o. z. SOSNA, Družstevná pri Hornáde, ako technik alternatívnych zdrojov energie (výroba zariadení využívajúcich obnoviteľné zdroje – solárna sušička, solárna sprcha, solárna chladnička, solárny varič a pod.), viedol praktické workshopy a prednášky, bol hosťujúcim lektorom v rámci partnerských projektov organizácie, pripravoval technickú časť projektových podkladov.

V roku 2013 bol nový alternatívny zdroj energie patentovaný na Úrade priemyselného vlastníctva SR. Neskôr rozšíril patent do Českej republiky, Nemecka a do Rakúska. V roku 2014 bol zakladateľom Chargebrella – Start-up v Košiciach. Ako vedúci technického oddelenia a výskumu zabezpečoval technologický vývoj produktu – výskum a testovanie prototypu, vývoj dizajnu produktu, administráciu registrácie medzinárodných patentov. Od roku 2015 je spoluzakladateľom a vedúcim technického rozvoja o. z. Energia na dosah v Košiciach.

 

Ing. Danielovi Šlosárovi bolo dňa 10. mája 2016 v Primaciálnom paláci v Bratislave udelené ocenenie Osobnosť roka v oblasti technológií 2015. Pri tejto príležitosti sme ho požiadali o rozhovor.   

M. B.: V rámci prestížnej súťaže Vedec roka SR 2015 Vám bolo udelené ocenenie Osobnosť roka v oblasti technológií. Čo pre Vás toto ocenenie znamená a s akými pocitmi ste si ho preberali? 

D. ŠLOSÁR: „Po šesťročnom úsilí som tento rok dostal pozitívnu spätnú väzbu z viacerých strán, ocenenie v súťaži Vedec roka bola jednou z nich. Osobne ma to veľmi motivovalo pokračovať v mojej práci. Som rád, že pri preberaní ocenenia som sa mohol konečne verejne poďakovať všetkým, ktorí mi pomohli a podporili ma.“

Ing. Daniel Šlosár pri preberaní ocenenia od prezidenta ZSVTS prof. Dušana Petráša

 

M. B.: Ocenenie ste získali za vývoj prenosného generátora elektrickej energie – Chargebrella, ktorý dokáže nabiť rôzne mobilné zariadenia. Mohli by ste nás aspoň stručne oboznámiť s Vašim projektom?

D. ŠLOSÁR: „Môj aktuálny projekt Chargebrella je novým typom alternatívneho zariadenia na výrobu elektrickej energie s využitím obnoviteľných zdrojov, akými sú slnečné žiarenie alebo rôzne zdroje tepla. Jedná sa o termo-generátor, ktorý na rozdiel od podobných zariadení využívajúcich obnoviteľné zdroje energie, dokáže generovať elektrickú energiu nielen počas dňa, ale aj v noci. Toto zariadenie mám v súčasnosti už patentované a pokračujem v práci na jeho vývoji.“

M. B.: Kedy sa bude môcť finálny produkt Vášho projektu používať v praxi?

D. ŠLOSÁR: „Chargebrella je projekt, ktorý vychádza z mojej niekoľkoročnej práce a výskumu, ale do konkrétnej podoby sa začal formovať asi pred dvomi rokmi. Predpokladám, že finálny produkt bude hotový do konca tohto roku, za predpokladu, že sa mi podarí získať financie potrebné na dokončenie testovania prototypu. V takom prípade bude produkt pripravený pre trh v budúcom roku.“  

M. B.: Budete sa naďalej venovať praktickému využívaniu alternatívnych zdrojov energie alebo máte aj niečo iné vo výhľade? 

D. ŠLOSÁR: „Čo sa týka Chargebrelly, v súčasnosti už pracujem na ďalších inováciách v Startup Centre Technickej univerzity v Košiciach. Využívaniu alternatívnych zdrojov sa určite budem venovať naďalej, keďže sa mu venujem v rámci akademického výskumu na fakulte BERG. Pri tejto téme určite zostanem aj v praxi, keďže vediem rôzne workshopy zamerané na využívanie obnoviteľných zdrojov v každodennom živote. Vo všeobecnosti sa zaujímam o inovatívne projekty, aktuálne ma zaujal napríklad projekt Hyperloop, ktorý plánuje využívať obnoviteľné zdroje. Viem si predstaviť, že na podobnom projekte by som v budúcnosti rád spolupracoval.“

príhovor Ing. Daniela Šlosára po prebratí ocenenia 

M. B.: Čo Vás osobne nabíja energiou a kde získavate nové nápady? 

D. ŠLOSÁR: „Verím tomu, že prostredníctvom mojej práce môžem prispieť k inováciám v oblasti využívania obnoviteľných zdrojov energie, ktoré znížia dopad ľudskej činnosti na životné prostredie. Čo ma nabíja pozitívnou energiou je spätná väzba od ľudí, napríklad na workshopoch, ktoré vediem alebo pri prezentácii mojej súčasnej práce. Nové nápady získavam z každodenného života, snažím sa reagovať na bežné potreby ľudí tu a teraz – hľadám inovácie, ktoré môžu v krátkom čase niečo zlepšiť.“ 

M. B.: Ďakujem Vám za rozhovor. V mene redakcie blahoželáme k oceneniu.

 

Rozhovor pripravila: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Foto: Ján Michálik, NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: ZVČ

 

Rozhovory s ďalšími dvoma ocenenými v kategórii Osobnosť roka v programoch EÚ a Mladá osobnosť vedy Vám prinesieme zajtra…

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky