Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Stojíme na prahu ďalšej priemyselnej revolúcie

Marta Bartošovičová

Prvá priemyselná revolúcia bola koncom 18. storočia, kedy sa zavádzali mechanické výrobné zariadenia poháňané vodou alebo parou. Začiatkom 20. storočia sa zavádzala masová výroba na základe deľby práce a stroje boli poháňané elektrickou energiou. Išlo o druhú priemyselnú revolúciu. Ďalšia, v poradí tretia, sa datuje od začiatku 70. rokov minulého storočia. Išlo o zavádzanie elektroniky a informačných technológií pre budúcu automatizáciu výroby.

ťahač

V súčasnosti ide o štvrtú priemyselnú revolúciu, založenú na kyberneticko-fyzikálnych výrobných systémoch, kam patria všetky objekty nachádzajúce sa v priemyselnom procese výroby – od budov až po vybavenie fabrík. Hlavnými technológiami novej revolúcie sú: kyberneticko-fyzikálne systémy, komunikačná sieť, internet vecí, komunikačný interface, Big data a Cloud computing; umelá inteligencia, robotika, senzorika, digitálny podnik, virtuálna realita, senzorické siete; virtuálna továreň, digitálna továreň.

Hlavnou myšlienkou je úplné počítačové prepojenie výrobných strojov, spracovaných produktov a polotovarov, ako aj systémov a subsystémov priemyselných podnikov (plánovanie, marketing, CRM atď.). Vývoj výrobných systémov smeruje k ďalším inteligentným riešeniam. Výrobné systémy čakajú v budúcnosti revolučné zmeny. Použitie senzorov vo výrobe umožní zbierať veľké množstvo údajov, spracovávať ich a využívať pri tvorbe nových poznatkov, a to nielen v priemysle. Inteligentné riešenia sa prejavia v podobe neustále sa zvyšujúcej automatizácie a tým aj úspore nákladov.  

Automaticky navádzané robotické systémy sa používajú vo veľkých výrobných halách. Konkrétne automatické logistické ťahače v súčasnosti jazdia v halách automobilových závodov na Slovensku i v Českej republike. Riadia sa značkami umiestnenými na podlahe, pričom samy premiestňujú materiál medzi výrobnými linkami, zabezpečujú jeho naloženie v sklade, vyloženie na príslušnom mieste či prekládku. Ide o automatizovanú internú logistiku. Roboty zároveň navzájom komunikujú, čím urýchľujú a zefektívňujú celý proces výroby. Takéto moderné riešenia dávajú fabrikám úplne inú podobu a menia ich na inteligentné pracoviská. Podľa odborníkov stojíme na prahu ďalšej priemyselnej revolúcie.

Miľníky vo vývoji ťahačov 

V Nemecku bol naštartovaný inovačný program Industrie 4.0, ktorý predstavuje zmenu paradigmy z „centralizovanej“ na „decentralizovanú“ výrobu, ktorá je možná vďaka technologickému pokroku, ktorý predstavujú obrat konvenčnej produkcie k procesu logiky. Jednoducho povedané, priemyselná výroba strojov už nie je „proces“ výrobku, ale výrobok komunikuje so strojmi, ktorým nariaďuje, čo majú robiť.

Nemecký program rozvoja technológií a inovácií v priemysle je aplikovaný na Slovensku v programe pod názvom Priemysel 4.0. Obsahuje automatický logistický systém. Komplexný robotický systém AGV obsahuje využitie tohto systému v praxi, modulárnu platformu a doplnkovú výbavu AGV. Zaoberá sa možnými stupňami automatizácie pomocou AGV, ktorými sú: jednoduchá výmena človekom ovládaných ťahačov za AGV s príslušenstvom; AGV + periférie; AGV + periférie + riadiaci systém. Automatický logistický systém je komplexné riešenie automatizácie logistiky určené pre priemysel. Automatizuje ťahanie vagónov s materiálom v priemyselných halách. Systém ako celok zvyšuje automatizáciu a produktivitu logistiky a súčasne znižuje náklady. Riadiaci systém AGV obsahuje Monitor & control, 3D Monitor, softwarové aplikácie MAMMATOR a Track & trace, z ktorého sú manažérske výstupy, ďalej prediktívnu logistiku a trend vývoja v navádzaní AGV ťahačov. 

Prvky programu Priemysel 4.0 sú dnes súčasťou priemyselných závodov na Slovensku. Súčasná automatická logistika mení podniky na inteligentné. Automatická logistika obsahuje aplikáciu počítačového softvéru a automatizovaných strojov pre zvýšenie efektivity logistických operácií. Revolučné inteligentné roboty medzi sebou navzájom komunikujú, čím urýchľujú a zefektívňujú celý proces výroby. Možno povedať, že dnes sa stáva sci-fi realitou.  

Ing. Rastislav Tribula, PhD.Automatické logistické systémy boli hlavnou témou vedeckej kaviarne Veda v CENTRE dňa 28. apríla 2016 v Centre vedecko-technických informácií SR v Bratislave. S témou vystúpil Ing. Rastislav Tribula, PhD., zo spoločnosti CEIT Technical Innovation, s. r. o. v Žiline, výskumný a vývojový pracovník, konštruktér , vedúci Oddelenia výskumu a vývoja nových produktov pre komplexnú automatizáciu logistiky vo výrobnom procese. Jeho mladý tím sa v rámci danej problematiky venuje širokému záberu problémov od konštrukcie cez hardvér až po softvér. Ministerstvo hospodárstva v roku 2015 udelilo Ing. Rastislavovi Tribulovi, PhD., Národnú cenu produktivity za rok 2014 za vývoj jedinečných logistických vozíkov. 

Záznam z prednášky

© CVTI SR – Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti, 2016

Spracovala: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Foto: Marián Zelenák, NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: ZVČ 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky