Psychológia a pedagogika

Záludnosti posudzovania rizika a pravdepodobnosti

Jedným z dôvodov, prečo ľudia veria nezmyslom, je nedostatočná štatistická gramotnosť. Tá pramení v strachu a odpore voči matematike. Akým...

| VEDA NA DOSAH

Vyšla výročná správa programu Erasmus + za rok 2017

V januári tohto roka vyšla výročná správa o programe Erasmus+ za rok 2017. Zo správy vyplýva, že rastie nielen počet podporovaných projektov,...

| VEDA NA DOSAH

Čo sú to nepodložené presvedčenia a prečo im ľudia veria?

Takmer pätina Slovákov čerpá poznatky o politických a spoločenských témach primárne z dezinformačných internetových portálov a médií. Takýto a ešte ďalšie...

| VEDA NA DOSAH

Máme priveľa informácií, nezmyslom sa treba brániť

Súčasná doba je charakteristická pretlakom informácií. Mnohé z nich však nie sú pravdivé, ani relevantné, a priznajme si ani pre náš život...

| VEDA NA DOSAH

Neuropsychológia nie je len o zhoršenej pamäti

Neuropsychológia skúma vzťah medzi štruktúrami a funkciami jednotlivých častí mozgu a ich súvislosť s psychickými procesmi, resp. funkciami a našim...

| Marta Bartošovičová

Ľudia majú tendenciu šetriť mentálnu energiu, preto nemyslia vedecky

Zvyčajne si pod pojmom vedecké myslenie predstavíme vedcov, ako rozmýšľajú nad nejakým vedeckým problémom. Vedecké myslenie však potrebujú aj bežní...

| VEDA NA DOSAH

Nástroj SELFIE na podporu digitálneho vyučovania a učenia sa v školách

Objavte digitálny potenciál svojej školy! Využíva vaša škola digitálne technológie pri výučbe a učení sa v najväčšej možnej miere? SELFIE...

| VEDA NA DOSAH

Psychologička Mária Tóthová Šimčáková: Pri každej závislosti treba dať šancu odbornej pomoci

Mgr. Mária Tóthová Šimčáková je úspešnou detskou psychologičkou, ktorá sa práci s deťmi, rodinami i školami venuje už 27 rokov. Je členkou Rady...

| VEDA NA DOSAH

Video: Internet, sociálne siete a kyberšikana

Hoci sa najčastejšie slovo závislosť spája s drogami či alkoholom, čoraz viac sa prejavujú aj nové druhy závislostí. Človek môže byť...

| VEDA NA DOSAH

Podiel prekvalifikovaných vysokoškolákov na Slovensku presahuje 55 percent. Ako to riešiť?

Potreba užšieho prepojenia vysokoškolského štúdia s praxou je na Slovensku akútna. Po ukončení vysokoškolského štúdia pracuje v inom v odbore, ako vyštudovali, až...

| VEDA NA DOSAH