Psychológia a pedagogika

Čo vieme o demencii? Aký obraz sme si o nej vytvorili na Slovensku?

Zodpovedať tieto otázky je cieľom výskum tímu psychológov pod odborným vedením prof. PhDr. Jany Plichtovej, PhD. z Ústavu aplikovanej psychológie...

| VEDA NA DOSAH

Odborníčka na didaktiku nemeckého jazyka a literatúry doc. PhDr. Ivica Kolečáni Lenčová, PhD. získala ocenenie z rúk rektora UK

Špecializuje sa na didaktiku nemeckého jazyka a didaktiku literatúry. Je členkou redakčnej rady zahraničných časopisov Brünner Hefte a Zeitschrift für...

| VEDA NA DOSAH

Záludnosti posudzovania rizika a pravdepodobnosti

Jedným z dôvodov, prečo ľudia veria nezmyslom, je nedostatočná štatistická gramotnosť. Tá pramení v strachu a odpore voči matematike. Akým...

| VEDA NA DOSAH

Vyšla výročná správa programu Erasmus + za rok 2017

V januári tohto roka vyšla výročná správa o programe Erasmus+ za rok 2017. Zo správy vyplýva, že rastie nielen počet podporovaných projektov,...

| VEDA NA DOSAH

Čo sú to nepodložené presvedčenia a prečo im ľudia veria?

Takmer pätina Slovákov čerpá poznatky o politických a spoločenských témach primárne z dezinformačných internetových portálov a médií. Takýto a ešte ďalšie...

| VEDA NA DOSAH

Máme priveľa informácií, nezmyslom sa treba brániť

Súčasná doba je charakteristická pretlakom informácií. Mnohé z nich však nie sú pravdivé, ani relevantné, a priznajme si ani pre náš život...

| VEDA NA DOSAH

Neuropsychológia nie je len o zhoršenej pamäti

Neuropsychológia skúma vzťah medzi štruktúrami a funkciami jednotlivých častí mozgu a ich súvislosť s psychickými procesmi, resp. funkciami a našim...

| Marta Bartošovičová

Ľudia majú tendenciu šetriť mentálnu energiu, preto nemyslia vedecky

Zvyčajne si pod pojmom vedecké myslenie predstavíme vedcov, ako rozmýšľajú nad nejakým vedeckým problémom. Vedecké myslenie však potrebujú aj bežní...

| VEDA NA DOSAH

Nástroj SELFIE na podporu digitálneho vyučovania a učenia sa v školách

Objavte digitálny potenciál svojej školy! Využíva vaša škola digitálne technológie pri výučbe a učení sa v najväčšej možnej miere? SELFIE...

| VEDA NA DOSAH

Psychologička Mária Tóthová Šimčáková: Pri každej závislosti treba dať šancu odbornej pomoci

Mgr. Mária Tóthová Šimčáková je úspešnou detskou psychologičkou, ktorá sa práci s deťmi, rodinami i školami venuje už 27 rokov. Je členkou Rady...

| VEDA NA DOSAH