Ľudia

Boom legálnej migrácie prišiel našim vstupom do EÚ

Vo svete dnes žije podľa odhadov približne 232 miliónov migrantov, z toho približne 70 miliónov na našom európskom kontinente. Migrácia bola...

| Monika Tináková

Škola s európskym ocenením nechce vychovávať absolventov pre úrady práce

Európske ocenenie Škola podnikania roka 2017 (TES Award) získala Stredná odborná škola v Námestove, ktorá realizuje podnikateľské vzdelávanie už takmer 20...

| Marta Bartošovičová

Európsky vzdelávací priestor do roku 2025

Hlavnú zodpovednosť za politiky vzdelávania a kultúry na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni nesú členské štáty. V posledných rokoch však...

| VEDA NA DOSAH

Vysokoškoláci mohli súťažiť o Cenu Edwards 2017

Si vizionár ako Steve Jobs? Nechýba ti vôľa ako Márii Curie-Sklodowskej? Máš odhodlanie Tomáša Baťu? Ukáž svoje schopnosti, vyzývajú organizátori...

| VEDA NA DOSAH

Nerovnosť vo vzdelávaní a odbornej príprave v EÚ je naďalej výzvou

Monitor vzdelávania a odbornej prípravy 2017 je šiestym vydaním tejto výročnej správy vypracovanej Európskou komisiou, ktorá zachytáva vývoj systémov vzdelávania...

| VEDA NA DOSAH

UKF v Nitre spoluzakladá STEM konzorcium európskych univerzít

Požiadavky na vzdelanie pre 21. storočie prinášajú so sebou výzvy požadujúce prírodovednú, matematickú a digitálnu gramotnosť a s tým úzko súvisiaci...

| VEDA NA DOSAH

Diskusný dokument EÚ zameraný na financie

Tento dokument je posledným zo série diskusných dokumentov a zameriava sa na financie budúcej 27-člennej Európy v meniacom sa svete....

| VEDA NA DOSAH

Proti falošným správam zabojuje aj Európska komisia

Online platformy a iné internetové služby poskytujú ľuďom nové možnosti nadväzovania kontaktov, diskusie a získavania informácií. Šírenie správ, ktoré úmyselne...

| VEDA NA DOSAH

Mladý talent Európy chce pozdvihnúť povedomie o urbánnych vedách

Oto Nováček je pôvodom z Ružomberka, avšak už piaty rok žije v Bratislave. Svoje bývanie na slovenské pomery hodnotí ako pomerne neštandardné,...

| Monika Tináková

Nové poznatky archeologického výskumu

Za posledné dve desaťročia sa uskutočnil veľký počet archeologických výskumov v historickom jadre mesta Banská Štiavnica. Ide o výlučne záchranné...

| VEDA NA DOSAH