Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Podujatia k výročiam štátnosti organizujú akadémie spoločne

Monika Tináková

Slovenská a Česká republika si v tomto roku pripomínajú niekoľko významných výročí spojených so štátnosťou obidvoch krajín. Slovenská akadémia vied (SAV) a Akadémia vied Českej republiky (AV ČR) naplánovali desiatky podujatí a projektov, pričom na mnohých z nich pracujú spoločne. Na jednotlivých pracoviskách vedci úzko komunikujú, aby obsahovo, ale aj formálne zabezpečili všetky potrebné záležitosti. O spoločných podujatiach, ale aj o významných akciách, ktoré pripravuje Slovenská akadémia vied a Akadémia vied Českej republiky, sa predstavitelia obidvoch inštitúcií rozprávali na spoločnom stretnutí v Prahe.

predstavitelia SAV a AV ČR

Konferencia na parlamentnej úrovni

„Jedným z najvýznamnejších plánovaných podujatí je konferencia Československo v premenách Európy 20. storočia. Je potešujúce, že sa do tohto podujatia podarilo zapojiť aj Senát Českej republiky, pretože práve na pôde Parlamentu ČR sa konferencia uskutoční,“ povedal RNDr. Miroslav Morovics, CSc., podpredseda SAV pre III. oddelenie vied.

V prvý deň konferencie, 25. septembra 2018, vystúpia so svojimi prejavmi významné politické a diplomatické osobnosti. Poprední historici z obidvoch krajín budú hovoriť o období 19. storočia, teda o predpokladoch vzniku československej štátnosti, až po koniec 20. storočia. V závere konferencie, 27. septembra 2018, sa plánuje diskusný okrúhly stôl Slovenská republika a Česká republika ako nástupnícke štáty Československa. Na príprave úzko spolupracuje Historický ústav SAV a Historický ústav AV ČR.

Výstava pod holým nebom

„Celý rad inštitúcií pripravuje zároveň najväčšiu výstavu k výročiu vzniku Československa Československo v premenách Európy 20. storočia, ktorá bude inštalovaná v exteriérových priestoroch Valdštejnskej záhrady. Na jej príprave sa okrem historických ústavov akadémií podieľa aj Slovenské národné múzeum, Vojenský historický ústav a z českej strany obdobné inštitúcie,“ doplnil doktor Morovics. Výstava sa bude konať v termíne od 1. júla do 21. októbra 2018.

Za uplynulé mesiace sa výrazne aktivizujú aj archivári, ktorí pripravujú výstavu. Podpredseda Morovics hodnotí tento formát ako nepochybne zaujímavý pre verejnosť.

„Filozofický ústav Akadémie vied Českej republiky pripravuje medzinárodnú konferenciu s názvom Intelektuáli a moc. Usporadúva ju Filozofický ústav AV ČR,“ povedal PhDr. Pavel Baran, CSc., podpredseda AV ČR pre III. vednú oblasť. Konferencia bude pripomienkou udalostí pražskej jari 1968, a to v širších kontextoch.

Významné publikácie

„Ústav pre českú literatúru pripravuje publikáciu Literárna kronika prvej republiky, v spolupráci s Ústavom slovenskej literatúry SAV. Ústav štátu a práva AV ČR pripravuje projekt Elektronický modul republika, jej právo a inštitúcia a tiež aj interdisciplinárnu konferenciu,“ dodal podpredseda AV ČR Pavel Baran.

Na príprave rôznorodých podujatí spolupracujú aj ďalší vedeckí pracovníci z rôznych ústavov obidvoch akadémií – filozofi, etnológovia, právnici, jazykovedci, ale aj iní odborníci z oblasti spoločenských vied.

Spracovala a foto: Monika Hucáková pre portál Veda na dosah

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky