Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Európania sú spokojní, súčasný stav ich národného hospodárstva je dobrý

VEDA NA DOSAH

logo EUROBAROMETER

V decembri 2017 bol zverejnený Eurobarometer, kde podľa väčšiny dotazovaných Európanov je stav hospodárstva dobrý. Podpora eura je na najvyššej úrovni od roku 2004 v eurozóne a optimizmus, pokiaľ ide o budúcnosť EÚ, prevažuje nad pesimizmom. Napokon, väčšina Európanov vníma EÚ ako miesto stability v nepokojnom svete. Najväčšie obavy Európanov sa spájajú s migráciou, po nej nasleduje terorizmus.

To sú niektoré kľúčové výsledky z posledného štandardného prieskumu Eurobarometer, ktoré boli uverejnené s výsledkami osobitného prieskumu Eurobarometer „Budúcnosť Európy“.

Po prvýkrát od začiatku hospodárskej a finančnej krízy v roku 2007 majú Európania skôr pozitívny názor na súčasnú situáciu európskeho hospodárstva (48 %, +6 percentuálnych bodov od jari 2017) než negatívny (39 %, –7). Väčšina respondentov v 23 členských štátoch tvrdí, že súčasná situácia európskeho hospodárstva je dobrá (oproti 21 na jar 2017). Od jari 2017 sa pozitívne vnímanie zaznamenalo v 23 členských štátoch, s dvojmiestnym nárastom v Španielsku (39 %, +12), Portugalsku (58 %, +11) a Rakúsku (63 %, +10).

V počte 48 % Európanov sa domnieva, že súčasný stav ich národného hospodárstva je dobrý (+ 2). Ide o najvyššiu zaznamenanú úroveň od jesene 2007. Od jari 2017 sa pozitívne vnímanie národnej hospodárskej situácie zvýšilo v 19 členských štátoch s najvyššou úrovňou vo Fínsku (71 %, +12), v Slovinsku (46 %, +12), Rakúsku (77 %, +9) a Maďarsku (50 %, +9). Názory respondentov v jednotlivých členských štátoch sa však líšia, pričom v Holandsku a v Nemecku považuje stav národného hospodárstva za dobrý 91 % respondentov, zatiaľ čo v Grécku len 2 %.

V eurozóne tri štvrtiny respondentov podporujú euro (74 %, +1), čo je nová najvyššia úroveň pre túto otázku zaznamenaná od jesene 2004. 80 % respondentov alebo viac podporuje euro v siedmich krajinách: Slovensko, Belgicko, Nemecko, Španielsko, Estónsko, Írsko a Slovinsko.

Standard Eurobarometer 88 : Graf

Zdroj: Standard Eurobarometer 88 (str. 9)

Európania dôverujú EÚ

Až 40 % Európanov vníma EÚ pozitívne; 37 % občanov vníma EÚ neutrálne, zatiaľ čo podiel Európanov, ktorí majú negatívny názor na EÚ, zostáva na nízkej úrovni (21 %). V porovnaní s jarou 2017 zostali tieto výsledky stabilné a potvrdzujú pozitívny trend zaznamenávaný od roku 2016. Väčšina respondentov vníma EÚ pozitívne v 14 krajinách, pričom najvyššie úrovne sa zaznamenali v Írsku (59 %), Bulharsku a Luxembursku (v oboch krajinách 57 %).

Dôvera k EÚ dosahuje 41 % (–1). Väčšina respondentov dôveruje EÚ v 18 členských štátoch (v porovnaní s iba 15 na jar). Dôvera k EÚ je najvyššia v Litve (64 %), Bulharsku (57 %) a Luxembursku (56 %). Od jari 2017 dôvera v EÚ vzrástla v desiatich krajinách, najvýraznejšie v Belgicku (53 %, +7), na Slovensku (48 %, +5) a v Českej republike (35 %, +5). Dôvera k EÚ klesla v 17 krajinách.

Väčšina Európanov je optimistická, pokiaľ ide o budúcnosť EÚ (57 %, +1). Takýto stav sa zaznamenal takmer vo všetkých členských štátoch s výnimkou dvoch (oproti 24 na jar 2017): Grécka (60 % „pesimistické vnímanie“ oproti 37 % „optimistické vnímanie“) a Spojeného kráľovstva (48 % oproti 44 %). Optimizmus, pokiaľ ide o budúcnosť EÚ, je najvyšší v Írsku (80 %), Luxembursku (72 %) a na Malte (70 %). Na spodnom konci rebríčka sú Francúzsko (49 %) a Taliansko (50 %).

44 % Európanov súhlasí s tým, že ich „hlas má v EÚ váhu“, pričom v prípade tohto ukazovateľa sa dosiahla nová najvyššia úroveň od jesene 2004.

Okrem toho sa 70 % Európanov cíti byť občanmi EÚ. Európania vnímajú „voľný pohyb osôb, tovaru a služieb v rámci EÚ“ (57 %) a „mier medzi členskými štátmi EÚ“ (56 %) ako dva najpozitívnejšie výsledky EÚ.

Obavy Európanov

Prisťahovalectvo je hlavnou výzvou, ktorej EÚ v súčasnosti čelí (39 %, +1). N druhom mieste je terorizmus (38 %, –6 bodov) a so značným odstupom za ním nasleduje hospodárska situácia (17 %, –1), stav verejných financií členských štátov (16 %, –1) a nezamestnanosť (13 %, –2). Na vnútroštátnej úrovni sa ako hlavné problémy naďalej vnímajú nezamestnanosť (25 %, –4) a prisťahovalectvo (22 %, nezmenené).

Prieskum „Budúcnosť Európy“

Až 75 % Európanov má pozitívny názor na Európsku úniu, najviac v Litve (91 %), Dánsku (89 %) a Holandsku (87 %).71 % Európanov si myslí, že EÚ je „miesto stability v nepokojnom svete“ (+5 od roku 2016).

____________________________________________________

Štandardný Eurobarometer je prieskum verejnej mienky zameraný na pravidelne sa opakujúce okruhy otázok, s cieľom porovnávať názory v jednotlivých krajinách a vývoj v názoroch občanov členských krajín Európskej únie. Uskutočňuje sa vždy na jeseň a na jar. Hoci okruh otázok sa v priebehu rokov rozšíril, zámerom zadávateľa je zabezpečiť konzistentnosť prieskumu, aby bolo možné dáta porovnávať v časovej línii. Počnúc Eurobarometrom č. 34 (1990) sa popri štandardnom prieskume realizujú oddelené doplnkové prieskumy zamerané na špecifické témy.

Ďalšie informácie

Štandardný Eurobarometer 88

Správa týkajúca sa osobitného prieskumu Eurobarometer 467 „Budúcnosť Európy

Zdroj: Európska komisia,

Štandardný Eurobarometer 88

Spracovala a uverejnila: MI  (NCP VaT pri CVTI SR)

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky