Fyzikálne vlastnosti a dynamika meteoroidov

08. máj. 2019 • Fyzikálne vedy

Fyzikálne vlastnosti a dynamika meteoroidov

Sieť kamier AMOS (All-Sky Meteor Orbit System) má poskytnúť úplne nové, aktuálne a originálne informácie pre základný výskum, ako aj aplikáciu pre prevádzkovateľov satelitov na obežnej dráhe Zeme. Na získavanie nových dát vlastnou technikou, t. j. týmto systémom a výskum fyzikálnych a dynamických vlastností meteoroidných častíc je zameraný projekt Fyzikálne vlastnosti a dynamika meteoroidov. Jeho predmetom je zistenie podielu kometárnych a asteroidálnych meteoroidov v aktuálnom prítoku medziplanetárnej hmoty na Zem, heterogenity materiálu v meteorických rojoch a zmeny počas ich vývoja v Slnečnej sústave. Za týmto účelom sa má dobudovať aj sieť AMOS na južnej a severnej hemisfére spolu s dátovým prepojením na centrálny server. A to všetko na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave (FMFI UK).

Zodpovedným riešiteľom projektu je táto fakulta v spolupráci s partnerským Astronomickým ústavom SAV, menovite doc. RNDr. Juraj Tóth, PhD., zodpovedný riešiteľ projektu, prodekan pre vedu, výskum a zahraničné vzťahy, FMFI UK.

Novou oblasťou v projekte oproti minulosti sú podľa neho spektrálne dáta z pozorovaní meteorov, ako aj ďalšie fyzikálne charakteristiky, ktoré vedcom pomôžu rozlíšiť ich pôvod.

V projekte realizátori definovali päť základných cieľov:

  1. Na základe vlastných dát študovať fyzikálne a dynamické vlastnosti meteoroidných častíc a ich súvis s asteroidmi a kométami.
  2. Spektrálne pozorovania meteorov v atmosfére Zeme, ako aj štúdium meteoritov, ktoré budú mať vedci k dispozícií, budú slúžiť pre detailnejšie poznanie štruktúry a vlastností tohto materiálu.
  3. Vybudovanie globálnej siete kamier AMOS na južnej a severnej hemisfére, spolu s existujúcimi a rozpracovanými stanicami v SR, na Kanárskych ostrovoch a v Čile vytvorí monitorovací a výstražný systém, pokrývajúci všetky časové pásma počas nočného pozorovania s prípadnou výstražnou službou pre prevádzkovateľov satelitov a vesmírne agentúry.
  4. Ďalšou úlohou je hľadanie najmä nových difúznych meteorických rojov a rojov s radiantami na južnej oblohe v katalógoch a v nových získaných dátach, ako aj identifikácia nájdených rojov s rojmi uvedenými v zozname meteorických rojov, ktorý spravuje a dopĺňa Meteorické dátové stredisko Medzinárodnej astronomickej únie.
  5. Numerické modelovanie meteorických prúdov vybraných materských telies a identifikácia prípadných predpovedaných rojov s reálne pozorovanými rojmi, ktoré sú alebo budú známe podľa databáz.

Doposiaľ (momentálne 1,5 roka od začiatku) vedci vybudovali stanice na Havajských ostrovoch na observatóriách Haleakala a Mauna Kea. „Vyvíjame a upravujeme vlastný detekčný softvér AMOS pre naše systémy v spolupráci s firmou Kvant, ako aj analyzačný softvér na výpočet dráh. Postupne budujeme databázu pozorovaní, logisticky zabezpečujeme prevádzku staníc po svete. Analyzujeme vzorky marťanských a lunárnych meteoritov a testujeme v laboratóriách spektrálne vlastnosti niektorých typov meteoritov,“ hovorí doc. RNDr. Juraj Tóth, PhD.

Vedci sú práve v počiatočnej fáze projektu, kde ale nadväzujú na svoju predchádzajúcu prácu. Zostáva im dobudovať stanice v Austrálii a v južnej Afrike, dokončiť a otestovať softvér, dokončiť databázu meteorov, databázu spektier meteorov, testy a ďalšie analýzy meteoritov. Momentálne organizujú v Bratislave najprestížnejšiu konferenciu v oblasti výskumu meteoroidov, Meteoroids 2019, ktorá sa uskutoční v júni 2019. Zároveň školia viacerých doktorandov a študentov magisterského a bakalárskeho štúdia fyziky, respektíve astronómie a astrofyziky.

Na projekte Fyzikálne vlastnosti a dynamika meteoroidov spolupracujú s domácimi a zahraničnými kolegami a inštitúciami. V oblasti analýz meteoritov so Štátnym geologickým ústavom D. Štúra, Naturhistorisches Museum Wien, Vatikánskym observatóriom, Universität Stuttgart. V oblasti prevádzkovania systémov AMOS je to Instituto de Astrofisica de Canarias, observatória SpaceObs a Paniri Caur v Čile, University of Hawaii. Pri vytváraní a analýzach databáz spolupracujú s komisiou F1 pri IAU (Medzinárodnej astronomickej únii) a Univerzitou Adama Mickiewica v Poznani a inými.

„Očakávame, že naše výsledky budú hlavne v oblasti základného výskumu, ktoré samozrejme plánujeme publikovať v karentovaných zahraničných časopisoch. Radi by sme mali vzorky spektier meteorov a meteoritov, aby sme rozumeli ich charakteristikám a vedeli o ich priestorovom a početnostnom rozdelení v okolí Zeme. Podobne by sme radi rozumeli, koľko meteoroidov a na akých dráhach sa nachádzajú meteoroidné prúdy z komét a asteroidov v našom okolí,“ povedal doc. RNDr. Juraj Tóth, PhD.

Pokračuje, že zároveň predpokladajú praktické využitie systémov a dát pre prevádzkovateľov družíc ako informáciu o prípadnej zvýšenej aktivite meteoroidných telies kolidujúcich so Zemou. „Toto je v súlade so stratégiou Slovenska stať sa členom Európskej vesmírnej agentúry a zapojiť sa do programu SSA (Space Situational Awareness). Na Slovensku prevádzkujeme systémy AMOS už viac ako 12 rokov, takže vieme poskytnúť informáciu verejnosti, čo sa deje nad našimi hlavami, respektíve v blízkom vesmíre. V prípade väčšej udalosti, ako bol napríklad pád meteoritu Košice v roku 2010, vieme lokalizovať daný priestor.“

 

Odborný garant textu: doc. RNDr. Juraj Tóth, PhD., zodpovedný riešiteľ projektu, prodekan pre vedu, výskum a zahraničné vzťahy, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NPC VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com /geralt/

Uverejnila: VČ

 

Súvisiace:

Hore
Publikácie Veda v CENTRE
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2018 články
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Crohnova choroba predstavuje celoživotné zápalové ochorenie, ktoré postihuje časť tráviaceho traktu.
Zistite viac